Podatki w najmie, przy prywatnej sprzedaży nieruchomości oraz w firmie pośrednika

Twój koszyk:

Termin: 18.05.2023

349,00 449,00  z VAT

WIOSENNA AKADEMIA DOSPON zaprasza na szkolenie ONLINE: 18 maj 2023

Rozliczanie najmu w warunkach Polskiego Ładu:

 • Jak zmieniło się rozliczanie najmu w Polskim Ładzie, czyli czy nadal możemy optymalizować podatki od najmu w 2023 roku
 • Kiedy najem można rozliczać prywatnie, a kiedy trzeba w ramach działalności gospodarczej
 • Co z prawami nabytymi, czyli czy będziemy mogli amortyzować nieruchomości mieszkalne
 • Jak optymalizować ryczałt, czyli niuanse przerzucania opłat na najemcę
 • VAT w najmie, czyli jakie mamy zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku wynajmu
 • Kasa fiskalna i najem

Podatki przy prywatnej sprzedaży nieruchomości:

 • Kto i kiedy rozlicza sprzedaż prywatną nieruchomości, czyli jak nie zapłacić podatku od sprzedaży
 • Kiedy nieruchomość stanowi majątek prywatny, a kiedy jest towarem handlowym i co z tego wynika (czyli dlaczego flipów nie można rozliczać prywatnie)
 • Jak określić przychód ze sprzedaży nieruchomości prywatnej i dlaczego warto rozliczać koszty odpłatnego zbycia (nie mylić z kosztami uzyskania przychodu!)
 • Co można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, który wydatek pomniejszy podatek, a który nie i jak to prawidłowo udokumentować, a także, kiedy i jak można uwzględnić inflację?
 • Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, czyli jak wydać pieniądze, żeby nie zapłacić podatku?
 • Czy można kupić mieszkanie na wynajem i skorzystać z ulgi mieszkaniowej?
 • Jak opodatkować sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej?

Podatki pośrednika, czyli jak można optymalizować swoją firmę

 • Jakie formy rozliczania są dostępne, a jakie optymalne dla pośrednika freelancera, a jakie dla agencji
 • W jaki sposób policzyć, co mi się najbardziej opłaca w mojej firmie
 • Czy i jak pośrednik może optymalizować podatek od towarów i usług

Wykładowca: Grzegorz Grabowski – założyciel i współwłaściciel Kancelarii księgowo-podatkowej Wynajmistrz.pl oraz spółki doradztwa podatkowego. Biuro skupia się na obsłudze klientów prowadzących najem, podnajem, handel nieruchomościami, deweloperkę, noclegi dla turystów, pośrednictwo i inne. Obsługuje też inne branże, m.in. e-biznes (w tym e-commerce), szkolenia, media, reklama, doradztwo, IT, prawniczą i wiele innych.

Grzegorz jest również autorem poczytnego bloga Wynajmistrz.pl – serwisu o wszystkim, co jest związane z nieruchomościami, ich rozliczaniem i podatkami, z naciskiem na informacje praktyczne, ułatwiające życie wynajmującym, fliperom, pośrednikom i innym podmiotom działającym w branży nieruchomości. Napisał również książkę “Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny“, która rozeszła się już w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Niedawno wydał także książkę „ABC Podatków w nieruchomościach”Oprócz tego prowadzi tematyczne wykłady i szkolenia, tworzy kursy online dla inwestorów oraz przedsiębiorców, sam inwestuje w nieruchomości na wynajem w Polsce i za granicą.

cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia 349 zł
 • dla niestowarzyszonych 449 zł

termin:

 • 18.05.2023
 • godz. 11:00 – 16:00
 • Przerwa 13:00-14:00

miejsce:

 • Platforma szkolenia ClickMeeting (zaproszenia z linkiem będą wysyłane na adres emial podany w zamówieniu przed szkoleniem)

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc