Nagrody i wyróżnienia

Członkowie DOSPON od lat otrzymują nagrody i wyróżnienia za swoje społeczne prace na rzecz naszego Stowarzyszenia, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a także za budowanie prestiżu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z listą nagrodzonych i laureatów prestiżowych wyróżnień.

Złoty DOSPON

Nagroda „Złoty DOSPON” jest przyznawana przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla funkcjonowania i rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Pomysłodawcami tej nagrody byli: Zarząd DOSPON VII kadencji w składzie : Marlena Joks – prezes, Anna Pepłowska – wiceprezes, Renata Saj – Mazur – wiceprezes, Joanna Maskulanis – członek Zarządu, Michał Malarz – skarbnik DOSPON, Zygmunt Kutrowski – sekretarz Zarządu i Krzysztof Borowski – członek Zarządu, a także członkowie Komisji PR DOSPON – kierowanej przez Przewodniczącego Dariusza Wolskiego. Zgodnie z regulaminem tych wyróżnień przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków w kwietniu 2013 roku. Pierwszą Kapitułę Złotych DOSPON – ów tworzyli członkowie Zarządu oraz przedstawiciele wszystkich organów i komisji tematycznych Stowarzyszenia – w sumie 11-ście osób. W głosowaniu tajnym Kapituła wybrała, spośród kilkunastu kandydatów, pierwszych pięciu laureatów – osoby, które swoją dotychczasową, wieloletnią społeczną pracą budowały prestiż zarówno naszego Stowarzyszenia, jak i samego zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i stanowią wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości.

Pierwszy raz w historii wyróżnienia te były wręczane podczas uroczystej gali XVIII Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości we Wrocławiu, którego DOSPON był organizatorem.

Srebny DOSPON

Nagroda „SREBRNY DOSPON” jest przyznawana przez Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON osobom lub instytucjom szczególnie wyróżniającym się w społecznej pracy na rzecz Stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym.

Laureaci wyróżniają się w pracach w komisjach tematycznych oraz organach Stowarzyszenia, a także w budowaniu prestiżu zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości w mediach. Nagrodę ustanowił Zarząd VII kadencji w składzie: Marlena Joks – prezes, Anna Pepłowska – wiceprezes, Renata Saj-Mazur – wiceprezes, Joanna Maskulanis – członek Zarządu, Michał Malarz –skarbnik DOSPON, Zygmunt Kutrowski – sekretarz Zarządu i Krzysztof Borowski – członek Zarządu, przy wsparciu członków Komisji PR DOSPON kierowanej przez Przewodniczącego Dariusza Wolskiego.

Nagroda SREBRNY DOSPON pierwszy raz była wręczana podczas dorocznej wigilii Stowarzyszenia w grudniu 2013 roku.

Nagdony XX-lecia DOSPON

Z okazji XX-lecia DOSPON – Zarząd Stowarzyszenia przyznał wyróżnienia specjalne za wieloletnią pracę społeczną, profesjonalizm i budowanie prestiżu zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. Otrzymali je:

 • Joanna Cygańska,
 • Grzegorz Szawłowski,
 • Jacek Wróblewski,
 • Wojciech Owczarek ,
 • Mirosława Szewczuk-Woźniak,
 • Izabela Stefanowicz,
 • Kazimierz Grabkowski,
 • Marian Małańczuk,
 • Agnieszka Klatt,
 • Monika Smoter,
 • Justyna Wawrzyniak- Stawecka,
 • Tadeusz Maskulanis,
 • Bożena Gawenda – Maskulanis,
 • Aleksandra Czarnota,
 • Sebastian Karwowski,
 • Michał Sapuń,
 • Jolanta Kowal,
 • Maria Geringer de Oedenberg,
 • Irmina Janas,
 • Bogusław Giżycki,
 • Dariusz Wolski,
 • Leszek Juszczak,
 • Mirosław Juszczak,
 • Franciszek Głuszczak,
 • Urszula Miszczyszyn,
 • Kamelia Gazda,
 • Krystyna Krzesaj,
 • Wanda Piotrowska,
 • Irena Warzyńska.

Gratulujemy!

Złote odznaki PFRN

Złota Odznaka PFRN to specjalne wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju rynku nieruchomości i budowania prestiżu zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Jest przyznawana od 1997 roku na wniosek Kapituły Złotej Odznaki PFRN. A uroczystość wręczania tytułu jest obchodzona podczas corocznych Kongresów Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Miło nam poinformować, że w gronie osób wyróżnionych Złotą Odznaką PFRN jest liczna grupa członków DOSPON.

Wyróżnienia PFRN

Wyróżnienie PFRN to specjalna nagroda dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju rynku nieruchomości i budowania prestiżu zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Jest przyznawana od 1997 roku na wniosek Kapituły Złotej Odznaki PFRN. A uroczystość wręczania tytułu jest obchodzona podczas corocznych Kongresów Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Miło nam poinformować, że w gronie osób wyróżnionych Złotą Odznaką PFRN jest liczna grupa członków DOSPON.

Inne nagrody i wyróżnienia

2016 - DOROCZNA NAGRODA PFRN DLA NAJLEPSZEGO STOWARZYSZYNIA

W uznaniu wkładu w rozwój zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami pracę na rzecz jedności ruchu zawodowego pośredników, za promowanie idei nowoczesnego pośrednika, za znaczący udział w ważnych pracach tworzących prestiż grupy zawodowej pośredników oraz szeroki udział i zaangażowanie członków w działalność Federacji.

2016 - NAGRODA SPECJALNA PFRN DLA LESZKA MICHNIAKA -TWÓRCY NAJWIĘKSZEJ SIECI BIUR NIERUCHOMOŚCI W POLSCE -WGN ( WROCŁAWSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI)

Za szczególne zasługi i wkład w rozwój rynku nieruchomości.

2016 - NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA PFRN DLA MARLENY JOKS

Za wkład w propagowanie informacji i tematyki związanej z rynkiem nieruchomości w mediach lokalnych.

2015 - MEDALE XX-LECIA PFRN

Miło nam poinformować, że Polska Federacja Rynku Nieruchomości postanowiła nagrodzić specjalnymi Medalami 20-leia 6-ściu naszych członków. Medale zostały wręczone podczas XX jubeleuszowego Kongresu PFRN w Warszawie. Za wkład w rozwój rynku nieruchomości i profesjonalizm otrzymali je: mec. Janina Bułaj, Ewa Klos-Rychter, Zofia Stobniak, Wiesław Firliciński, Marcin Kląskała oraz Jerzy Kisiel.

2014 - DOROCZNA NAGRODA PFRN dla DOSPON

W uznaniu wkładu w rozwój zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, w prace na rzecz jedności ruchu zawodowego pośredników, za promowanie idei nowoczesnego pośrednictwa, za znaczny udział w ważnych pracach tworzących prestiż grupy zawodowej pośredników oraz szeroki udział i zaangażowanie członków w działalność Federacji.W imieniu Stowarzyszenia nagrodę odebrali wszyscy dotychczasowi prezesi DOSPON – Janina Bułaj, Ewa Klos-Rychter, Grzegorz Szawłowski, Marlena Joks oraz zawsze z nami obecny duchem pierwszy prezes DOSPON – Jerzy Kląskała. Dziękujemy PFRN za docenienie naszej pracy)

NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA PFRN dla DOSPON

Dla Zespołu Redakcyjnego EKSPERCI DOSPON dla MEDIÓW za wkład w propagowanie informacji i tematyki związanej z rynkiem nieruchomości na łamach prasowych rynku lokalnego.

NAGRODA SPECJALNA PFRN ZA WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DLA MEC. JANINY BUŁAJ

W uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i wyjątkowego dorobku w pracy społecznej.
Z wyrazami podziękowania za mądrość, cierpliwość,wytrwałość i życzliwość, dzięki którym to cechom rynek nieruchomości jest bardziej wartościowy , a my, na nim obecni, stajemy się lepsi.

2013

na wniosek Zarządu DOSPON – doroczną Nagrodę Medialną Regionalną PFRN za profesjonalne analizy regionalnego rynku nieruchomości otrzymała – REDAKCJA WROCŁAWSKIEGO DODATKU DOM GAZETY WYBORCZEJ. Nagrodę w imieniu redakcji odebrał Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Wrocław – Wojciech Pelowski

2010 - NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA PFRN

Otrzymał Miesięcznik Rynek Nieruchomości wydawany wówczas pod patronatem DOSPON i współtworzony przez członków Stowarzyszenia.

2005 - DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZEŃ PFRN

2002 - NAGRODA MEDIALNA REGIONALNA PFRN

dla Redakcji Biuletynu DOSPON.

Regulamin przyznawania przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie  Nieruchomościami  Nagrody „ZŁOTY DOSPON” – zobacz

wielkanoc