30-lecie DOSPON

Twój koszyk:

Termin: 25.05.2024

Przed nami uroczyste wydarzenie, do udziału w którym, wszystkich z Państwa zapraszamy.

Niezmiernie miło jest nam poinformować o nadchodzącym jubileuszu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON, które dnia 25 maja 2024 roku obchodzić będzie 30-tą rocznicę założenia.

30-lecie DOSPON to dla nas wyjątkowa okazja do uhonorowania społeczności członkowskiej oraz podkreślenia wartości, jakie przyświecają naszej działalności, dzięki którym przez lata zbudowaliśmy silną społeczność profesjonalistów w branży nieruchomości.

Jubileusz to również okazja do wspólnego celebrowania, dlatego zachęcamy Państwa do udziału w wieczornym wydarzeniu, które odbędzie się w pięknym hotelu THE BRIDGE we Wrocławiu.

25 maja – sobota
Hotel The Bridge – Wrocław

Agenda:

18:30 rejestracja gości
19:00 start wydarzenia
19:10 uroczysta kolacja
20:00 – 20:30 część oficjalna
20:30 – 21:30  wystąpienie Jacka Walkiewicza
21:45 koncert Sabiny Sago
22:00 – 2:00  zabawa taneczna z DJ
24:00 tort i życzenia
2:00 zakończenie wydarzenia

Cennik biletów

Cena biletu
do 15 kwietnia
Cena biletu
od 16 kwietnia
Członkowie 499,00 zł 625,00 zł
Partnerzy biznesowi /
osoby niestowarzyszone
625,00 zł 750,00 zł

Doświadczenia i atrakcje

Wieczór uświetni wystąpienie znamienitego mówcy inspiracyjnego – Jacka Walkiewicza – autora książek o charakterze motywacyjnym, twórcę autorskich programów szkoleń i wykładów.

Nie zabraknie też dobrej zabawy przy muzyce na żywo, dzięki charyzmatycznej artystce – Sabinie Sago, która porwie nas do tańca przy nutach światowych przebojów.
W części artystycznej przewidzieliśmy również występ wyjątkowej grupy tancerzy UV SHOW.

Zachęcamy Państwa do rozważenia uczestnictwa w naszym wydarzeniu w charakterze Sponsora.
Oferujemy możliwość różnorodnych form reklamy i komunikacji, jak również jesteśmy otwarci na propozycje współpracy z Państwa strony.

Wydarzenie jubileuszowe, jest doskonałą okazją do promocji Państwa marki, przekazania informacji, czy przedstawienia produktów biznesowych oraz okazją do omówienia wielu istotnych dla naszego środowiska zagadnień, wymiany poglądów i zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Zobacz Ofertę Sponsorską

Zapraszamy do kontaktu

Patronat honorowy:

polska federacja rynku nieruchomości

Partner wydarzenia:

saga brokers

Partner strategiczny:

otodom

 

Partner jubileuszu:

mls

Sponsorzy:

notus

okazjonalny.info

Sponsor motoryzacyjny

ADD Motor

 

 

Dziękujemy za wsparcie Jubileuszu 30-lecia DOSPON

Warunki rezygnacji

 • Rezygnacja tylko w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2024 r – zwrot 100% wpłaconej kwoty.
 • Rezygnacja po 10.05.2024 r – Brak możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 • Nie wzięcie udziału w wydarzeniu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconej opłaty za wydarzenie.

Rezerwacja noclegów indywidualnie: https://thebridgewroclaw.pl/

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc