Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia. Składa się ona z trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

zofia stobniak

Zofia Stobniak

krystyna krzesaj

Krystyna Krzesaj

Michał malarz

Michał Malarz

wielkanoc