Zarząd

Zarząd Dospon

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej i innych organizacji oraz stowarzyszeń.

Składa się z siedmiu członków stowarzyszenia pracujących społecznie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na 3 lata.

smoter monika

Monika Smoter

Prezes zarządu

marzena zajkowska

Marzena Zajkowska

Wiceprezes zarządu

marek wasilewski

Marek Wasielewski

Wiceprezes zarządu

katarzyna kuśmierz

Katarzyna Kuśmierz

Skarbnik zarządu

joanna klimczynska

Joanna Klimczyńska

Sekretarz zarządu

marcin wieluński

Marcin Wieluński

Członek zarządu

Sajur Mirosław

Mirosław Sajur

Członek zarządu

wielkanoc