Sąd koleżeński

Skład Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zgromadzenie Członków DOSPON. Sąd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków (Tekst niżej).

agnieszka klatt

Agnieszka Klatt

Przewodnicząca

stefanowicz izabela

Izabela Stefanowicz

Członek

Łach Katarzyna

Katarzyna Łach

Członek

renata saj mazur

Renata Saj-Mazur

Członek

członek bez zdjęcia

Marek Foriasz

Członek

Grabkowski Kazimierz

Kazimierz Grabkowski

Członek

wielkanoc