O Nas

Historia i działalność stowarzyszenia DOSPON

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  i Zarządców Nieruchomości – DOSPON we Wrocławiu zostało założone w maju 1994r. przez 19 przedstawicieli biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Wrocławia i okolic. Obecnie zrzeszamy ponad 160 członków pośredników i zarządców z terenu Dolnego Śląska. Na rynku nieruchomości działamy od 1994 r.

Jesteśmy jednym z 17 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 108818.

Jesteśmy organizacją otwartą dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy posiadają licencję zawodową oraz spełniają warunki nałożone przez statut Stowarzyszenia.

Do głównych celów naszego Stowarzyszenia należy:

01

kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej

02

wzmacnianie wizerunku pośrednika jako członka odrębnej, profesjonalnej grupy zawodowej

03

wzmacnianie współpracy między członkami Stowarzyszenia

04

integracja środowiska pośredników

05

stałe podnoszenie kwalifikacji członków

Warsztaty zawodowe i szkolenia

DOSPON od 1996r. systematycznie organizuje specjalistyczne warsztaty zawodowe i szkolenia ustawiczne dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Stowarzyszenie bierze także udział lub współorganizuje targi nieruchomości – rynek wtórny odbywające się na terenie Wrocławia. W ramach tych wydarzeń zrzeszeni pośrednicy korzystają zwykle ze specjalnych cen na powierzchnię wystawienniczą oraz mają możliwość prezentacji swoich biur poprzez prezentację ofert nieruchomości biur na stoisku Stowarzyszenia.

W celu integracji środowiska zawodowego pośredników organizowane są także cykliczne imprezy integracyjne dla członków Stowarzyszenia, często połączone z aukcjami charytatywnymi, cieszące się od lat ogromnym powodzeniem.

Zmiana statutu Stowarzyszenia

W grudniu 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków DOSPON podjęło uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia. W związku z deregulacją zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości, która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku. Obecnie członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby które uzyskały licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami /zarządcy nieruchomości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz w trybie Regulaminu nadawania licencji zawodowych PFRN. DOSPON zmienił też nazwę. Obecnie brzmi ona – Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości – DOSPON. Tym samym do grona Stowarzyszenia obecnie przyjmowani są również zarządcy nieruchomości.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości – DOSPON jest organizacją prężnie działającą dla dobra środowiska pośredników i zarządców, w tym też celu organizuje liczne spotkania z parlamentarzystami z rejonu Dolnego Śląska, władzami wojewódzkimi i władzami miasta Wrocławia. Współpracuje także z licznymi instytucjami. Stowarzyszenie jest członkiem CEPI, PFRN.

DOSPON jest instytucją, która pomaga również klientom w zakresie informacji na temat zrzeszonych biur pośrednictwa i spełniania przez nie warunków określanych przez prawo.

wielkanoc