Certyfikat usług PKN

pkn polski komitet normalizacyjny

W jakim celu certyfikować usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

 • aby potwierdzić rzetelne zarządzanie
  relacjami pośrednika z klientem
 • bezpośrednim odbiorcą usługi,
 • aby wykazać, że oferowana usługa przebiega w sposób otwarty, jasny i zrozumiały dla wszystkich stron transakcji,
 • aby cały przebieg transakcji od rozpoczęcia do zakończenia był udokumentowany w sposób właściwy (zgodny z normą) i odtwarzalny,

…. a w rezultacie wykazać profesjonalizm i kompetencje pośrednika w świadczeniu usługi, potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą – Polski Komitet Normalizacyjny.

Co daje certyfikat zgodności z normą PN?

 • potwierdzenie prawidłowości i rzetelności postępowania,
 • przewaga marketingowa zapewniona certyfikatem
 • potwierdzającym wysoki poziom świadczonej usługi,
 • niezależny i obiektywny nadzór nad certyfikowaną usługą

W jaki sposób certyfikować świadczoną usługę?

 • zweryfikuj / dostosuj działania usługowe w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 15733:2010
 • potwierdź zgodność usługi z wymaganiami normy – certyfikatem PN
 • złóż wniosek o certyfikację do PKN
 • PKN przeprowadzi niezależny audyt certyfikacyjny
 • wynik audytu PKN udokumentuje w raporcie z audytu
 • pozytywny wynik audytu będzie podstawą wydania certyfikatu PN
 • certyfikowana usługa podlega nadzorowi przez PKN (w okresie ważności certyfikatu przeprowadzane są 2 audyty nadzoru)

Kontakt

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Sprzedaży i Marketingu – Sekcja
Certyfikacji i Szkoleń

tel. 22 55 67 755 / 777 wewn. 6
email: znakpn@pkn.pl

wielkanoc