Porady dla kupującego

Spis treści

Jak kupić mieszkanie, jakie dokumenty są potrzebne, co trzeba sprawdzić żeby transakcja była bezpieczna i wreszcie jak to wszystko przetrwać. To pytania jakie stawia sobie każdy kupujący. Wbrew pozorom kupno mieszkania to wcale nie taka prosta sprawa. Tak więc zamiast eksperymentować najlepiej zwrócić się do kogoś, kto ma doświadczenie w takich sprawach. Nie tylko doradzi czy dane mieszkanie jest warte ceny ale również dokładnie sprawdzi jego stan prawny i wyeliminuje wszelkie zagrożenia. Taką osobą jest licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami PFRN. Licencja ta jest potwierdzeniem niezbędnej wiedzy potrzebnej do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia transakcji.

Jak wybrać pośrednika?

  • Najlepiej zapytaj znajomego, który już kiedyś kupował nieruchomość za pośrednictwem biura nieruchomości.
  • Należy korzystać z usług tylko licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Aby to sprawdzić wystarczy wejść na stronę Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN – https://rejestr.pfrn.pl
    W Centralnym Rejestrze Pośredników i Zarządców PFRN znajdziesz również informacje czy pośrednik w obrocie nieruchomościami jest ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
    Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i oznacza, że jeżeli pośrednik narazi Cię na szkodę (np. nie sprawdzi stanu prawnego nieruchomości), będzie miał z czego wypłacić odszkodowanie.
  • Sprawdź, czy pośrednik ma swoją stronę internetową, reklamuje swoje oferty w mediach i czy współpracuje z bankami udzielającymi kredytów hipotecznych.
  • Sprawdź, czy pośrednik stosuje Kartę Praw Klienta. Listę biur nieruchomości stosujących kartę znajdziesz na stronie DOSPON.

Umowa pośrednictwa w kupnie nieruchomości

Podstawą pracy pośrednika jest umowa pośrednictwa. Ten dokument mówi nie tylko o obowiązkach pośrednika wobec kupującego, ale również określa wysokość wynagrodzenia, jakie otrzyma za wykonaną pracę. Poza tym w razie nieszczęścia umowa będzie podstawą do ewentualnych roszczeń wobec pośrednika, który np. nie sprawdził stanu prawnego nieruchomości.

Co ułatwia pracę pośrednikowi?

Koniecznie powiedz pośrednikowi, jakie masz wyobrażenia o wymarzonym mieszkaniu. A więc w jakiej lokalizacji ma się znajdować, jaki ma mieć przybliżony metraż, ile pokoi, na którym piętrze ma się znajdować i w jakim budynku. Unikniesz w ten sposób oglądania mieszkań w wielkiej płycie chcąc nabyć nieruchomość w kamienicy. I najważniejsze! Określ wysokość kwoty, jaką możesz wydać na zakup. Jeśli zamierzasz starać się o kredyt to pośrednik skontaktuje Cię z osobą, która nie tylko sprawdzi Twoją zdolność kredytową, ale również w przyszłości pomoże w załatwieniu formalności.

Powiedz pośrednikowi kiedy i w jakich godzinach możesz oglądać nieruchomości. Dobre biuro nieruchomości jest w stanie w ciągu jednego wieczoru zaprezentować od 4 do 6 mieszkań, spełniających twoje oczekiwania.

Negocjacja ceny

Jeżeli już znajdziesz mieszkanie, które odpowiada Twoim oczekiwaniom, czas na ustalanie ceny. Przyjęło się, że sprzedający wystawiają mieszkanie na sprzedaż po cenie nieco zawyżonej w stosunku do tej, którą chcieliby uzyskać. Doliczają bowiem kwotę stanowiącą tzw. wartość sentymentalną do nieruchomości. Zatem zawsze, nawet w przypadku, gdy cenę uważasz za niewygórowaną, powinieneś prowadzić negocjacje. Tu możesz liczyć na wsparcie pośrednika, który wielokrotnie uczestniczył w takich sytuacjach. Nie jest on stroną tych negocjacji, ale zależy mu na znalezieniu kompromisu między oczekiwaniami sprzedających i kupujących. Można spokojnie powierzyć mu tę rolę.

Jeżeli jest szansa na ustalenie wspólnej ceny zrobi wszystko, aby strony doszły do porozumienia. Opinia, jakoby pośrednicy zainteresowani byli jedynie „podbijaniem” ceny nieruchomości jest absolutnie nieprawdziwa. To wolny rynek ustala ceny. Pośrednikowi zależy bowiem na doprowadzeniu do transakcji, bo wówczas otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę.

Stan prawny nieruchomości

To pośrednik jest w pełni odpowiedzialny za sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Będzie się opierał nie tylko na oświadczeniach właścicieli, ale na dokumentacji mieszkania, którą zanim przystąpisz do zakupu przedstawi i zinterpretuje. Niektóre dokumenty, jak odpisy z ksiąg wieczystych nie są czytelne i tylko ten, kto ciągle się nimi posługuje może pomóc je zrozumieć. 

Umowa przedwstępna

Każdą umowę sprzedaży można poprzedzić umową przedwstępną. Zawarcie jej ma sens tylko wówczas, jeżeli z różnych względów zawarcie umowy ostatecznej nie jest od razu możliwe – gdy na przykład potrzebujesz czasu na dokończenie formalności kredytowych w banku. Jeżeli natomiast nie ma żadnych przeszkód strony powinny od razu udać się do notariusza.

Zabezpieczeniem wykonania umowy ostatecznej jest zapłacony przy umowie przedwstępnej zadatek. Jeżeli sprzedający w wyznaczonym terminie nie zawrze umowy sprzedaży, bo na przykład rozmyśli się lub znalazł lepszego kupca, wówczas kupujący będzie mógł żądać od niego zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Umowę przedwstępną sprzedaży możesz zawrzeć zarówno w formie cywilnoprawnej jak i notarialnej. Nie ma szablonu takiej umowy. Każda transakcja jest inna i za każdym razem jest wiele istotnych szczegółów, które należy w umowie przedwstępnej uwzględnić.

Umowa sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości zawsze wymaga formy aktu notarialnego. Nie zachowanie jej powoduje nieważność transakcji. Treść umowy sprzedaży przygotowuje notariusz na podstawie przepisów prawa. Koszty związane z zakupem są spore i ponosi je kupujący. Pośrednik przedstawi te kwoty przed podjęciem decyzji o zakupie. Powie np. : jaka jest wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna i inne opłaty. Ponadto, jeżeli przy zakupie korzystasz z kredytu bankowego, w koszty kupna musisz również wliczyć prowizje i opłaty z nim związane. Jest to też moment rozliczenia się z pośrednikiem za wykonaną przez niego usługę.

Końcowe formalności

Zawarcie umowy sprzedaży i zapłata ceny to jeszcze nie koniec całej transakcji. Teraz nadchodzi moment wydania lokalu w trakcie którego kupujący i sprzedający podpisują przygotowany przez pośrednika protokół zdawczo-odbiorczy. Dokument ten pozwoli Ci wkrótce zawrzeć umowy z dostawcami mediów. Po podpisaniu protokołu konieczne jest jeszcze dokonanie formalności związanych ze zmianą właściciela mieszkania w zakładzie gazowniczym i energetycznym, u operatora telefonicznego i dostawcy internetu.

Jeżeli dla Twojego mieszkania prowadzona jest księga wieczysta, na podstawie aktu notarialnego właściwy sąd rejonowy wydział ksiąg wieczystych, zawiadomiony przez notariusza, dokona wpisu prawa własności na twoją rzecz. Jeżeli nabyłeś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, notariusz wyśle odpis aktu do spółdzielni. Zatem dopiero po załatwieniu tych wszystkich końcowych formalności można uznać, że transakcja szczęśliwie dobiegła do końca.

Zapraszamy do skorzystania z usług pośredników w obrocie nieruchomościami zrzeszonych w DOSPON. Listę dobrych pośredników znajdziesz w sekcji członkowie DOSPON

wielkanoc