Jak przystąpić do DOSPON

Przystąp do DOSPON i bądź w gronie najlepszych profesjonalistów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie
Sprawdź, jakie korzyści czekają na Ciebie:

01

Łatwy dostęp do edukacji, po preferencyjnych cenach. W ramach składki nasi Członkowie mają bezpłatne szkolenia lub płacą połowę ceny, jaką ponoszą osoby niezrzeszone

02

Członkowie DOSPON mają preferencyjne zniżki na obowiązkowe ubezpieczenia OC

03

Członkowie DOSPON maja bezpłatną podstawową opiekę prawną. Wszystkie ich problemy na bieżąco rozstrzyga Komisja Prawna Stowarzyszenia.

04

Członkowie DOSPON są autorami licznych publikacji w mediach dotyczących rynku nieruchomości.

05

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają możliwość uczestnictwa, po preferencyjnych cenach w licznych imprezach integracyjnych organizowanych przez DOSPON, a także inne Stowarzyszenia z całego kraju oraz Polską Federacje Rynku Nieruchomości.

Dlaczego DOSPON?

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości – DOSPON to największa organizacja zawodowa skupiająca licencjonowanych pośredników, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych z regionów Dolnego Śląska i Opolszczyzny. DOSPON należy do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – www.pfrn.pl , Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieruchomości – CEPI z siedziba w Brukseli -www.cepi.eu/index.php i wielu innych prestiżowych organizacji skupiających osoby prowadzące działalność zawodową z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest edukacja i integracja osób, które pracują we wspomnianych zawodach. Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi specjalistyczne kursy, dzięki którym młodzi adepci zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości mogą uzyskać licencje zawodowe PFRN.

Walne Zgromadzenie Członków DOSPON na swoim posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 r zmieniło Statut Stowarzyszenia upraszczając zasady przystąpienia do DOSPON.

Zasady przystąpienia

Aby przystąpić do DOSPON należy złożyć deklarację członkowską do której należy dołączyć :

  • kopię licencji pośrednika/zarządcy nieruchomości,
  • kopię obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika/zarządcy nieruchomości
  • wypełnić załącznik z obowiązkowymi oświadczeniami
  • zdjęcie

Osoby przyjmowane w poczet członków Stowarzyszenia uzyskują na okres pierwszych 6 miesięcy członkostwa status Członków Oczekujących.

Członkowie Oczekujący posiadają prawa i obowiązki przysługujące Członkom Zwyczajnym, za wyjątkiem uprawnień do czynnego i biernego prawa wyborczego do organów DOSPON. Po upływie wymienionego okresu Zarząd Stowarzyszenia podejmie ostateczną uchwałę o przyjęciu Członka Oczekującego w poczet Członków Zwyczajnych.

Opłaty

  1. Wpisowe (oplata jednorazowa) 180 złotych.
  2. Członkowie Oczekujący: miesięczna składka 40 zł (6 miesięcy), po tym okresie miesięczna składka wynosi 60 zł.
wielkanoc