Umowy pośrednictwa – Szkolenie z radcą prawnym Ewą Klos -Rychter

Twój koszyk:

Termin: 09.05.2024

0,00 549,00  z VAT

Szkolenie dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami- zarówno początkującym, jak i doświadczonym, którzy chcą zweryfikować swoje umowy pośrednictwa pod katem prawidłowości i skuteczności zapisów oraz klauzul abuzywnych. Umowy pośrednictwa to podstawowy element pracy pośrednika – to one kształtują prawa i obowiązki stron oraz zabezpieczają ich interesy.

Program szkolenia:

 • Prawne podstawy umowy pośrednictwa- krótkie przypomnienie.
 • Struktura umowy pośrednictwa-jak stworzyć umowę pośrednictwa w sposób jasny i czytelny dla klienta.
 • Strony umowy- umowy podpisywane z osobami fizycznymi, w tym z małżonkami, współwłaścicielami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami, pełnomocnikami.
 • Zakres czynności pośrednika- odmienności w zależności od rodzaju umowy (pośrednictwa w kupnie, sprzedaży, wynajmie, najmie).
 • Wynagrodzenie pośrednika- jak skutecznie zabezpieczyć jego zapłatę.
 • Kary umowne i obowiązki odszkodowawcze w umowie pośrednictwa.
 • Czas zawarcia umowy, wypowiedzenie.
 • Największa „zmora” pośredników – nieuczciwy klient. Jak zabezpieczyć się w umowie pośrednictwa przed próbami „obejścia” pośredników.
 • Wyłączność- jak ją zapisać, jak egzekwować.
 • Odmienności w poszczególnych rodzajach umów.
 • Zapisy dodatkowe w umowie pośrednictwa.
 • Niedozwolone klauzule umowne.
 • Obowiązkowe załączniki do umowy- uwzględniające ochronę danych osobowych (RODO), obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), prawo odstąpienia od umowy.
 • Inne załączniki – karty nieruchomości, pokwitowania adresów.
 • Najczęstsze problemy praktyczne – czyli stosowanie umów pośrednictwa na co dzień.
 • Co jeśli trzeba będzie pójść do sądu- wszystko, co możesz zrobić, aby zabezpieczyć dowody.

Prowadząca:

Radca prawny Ewa Klos-Rychter– radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia jedno szkolenie w roku bezpłatnie
 • dla członków stowarzyszenia (po wykorzystaniu bezpłatnego szkolenia) – 359 zł
 • dla współpracowników członków Dospon – 419 zł
 • dla niestowarzyszonych – 549 zł

Termin:

 • 09.05.2024 r.
 • godz. 9:00 – 15:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław
 • Liczba miejsc ograniczona.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc