Skomplikowane transakcje. Udziały, nieruchomości zadłużone, postępowania eksmisyjne, egzekucyjne i upadłościowe

Twój koszyk:

Termin: 17.04.2024

Szkolenie to praktyczny warsztat z analizą konkretnych stanów faktycznych, dokumentacji i akt.

Zagadnienia, które będą poruszone na szkoleniu:

 • Trudne nieruchomości. Typy transakcji gwarantujące duży zysk dla nabywcy i korzyść dla sprzedawcy.
 • Flip na stanie prawnym – rola pośrednika przy współpracy z inwestorami w trudne nieruchomości.
 • Umowy pośrednictwa w sprzedaży udziałów, nieruchomości z problemami prawnymi i faktycznymi.
 • Ustalanie wynagrodzenia w umowach pośrednictwa nieruchomości trudnych. Umowy pośrednictwa z gwarantowanym wynagrodzeniem, z sucessfee. 20 % od ceny transakcyjnej – jak pośredniczyć i osiągać bardzo wysokie prowizje.
 • Błędy przy typowych i trudnych transakcjach. Odpowiedzialność pośrednika.
 • Jak bezpiecznie pośredniczyć, kupować i sprzedawać nieruchomości „trudne”.- jak robić szybki audyt prawny nieruchomości, przyjmowanie do pośrednictwa nieruchomości ze skomplikowanym stanem prawnym.
 • Jak pośredniczyć w kupowaniu nieruchomości przed licytacją i skąd mieć informacje o zadłużonych lokalach? Współpraca z komornikiem, syndykiem.
 • Jak bezpiecznie negocjować z dłużnikiem? Rola pośrednika.
 • Jak negocjować z wierzycielem?
 • Legalne wprowadzenie w posiadanie zakupionego mieszkania.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy nabywaniu nieruchomości zadłużonych lub z nieuregulowanym stanem prawnym.
 • Nieruchomości w upadłości. Spółdzielnia w upadłości. Pośredniczyć i jak realizować transakcje.
 • Współpraca inwestora i pośrednika nieruchomości z dłużnikiem i wierzycielami.
 • Pośrednictwo w najmie nieruchomości pod kwatery pracownicze. Jak sprawdzać czy kwatera jest „legalna”.
 • Zmiany w prawie. Słynny art. 930 kpc i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych.
 • Brak rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.
 • Dożywocia, służebności, wzmianki w księgach wieczystych.
 • Wielka nowelizacja kpc i podwyższony miernik pośrednictwa.
 • Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie udziałów.
 • Skarga Pauliańska w praktyce. Kiedy pośrednik też ryzykuje?
 • Transakcje gotówkowe. Dopuszczalność.
 • AML przy transakcjach trudnych.
 • Gotowiec inwestycyjny, czy pośrednik powinien podejmować się sprzedaży nieruchomości z brakami w dokumentacji. Samowole budowlane.
 • Odpowiedzialność pośredników za wprowadzenie w błąd co do ceny, wyzysk.
 • Roszczeniowy klient. Jak prawidłowo reagować na reklamacje.
 • Jak zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika. Wzrost liczby spraw z zakresu braku zapłaty za czynności pośrednictwa. Wynagrodzenie dla pośrednika płacone z ceny sprzedaży. Poprawność i redakcja zapisów.
 • Eksmisje w praktyce. Pośrednictwo w sprzedaży mieszkań i domów z lokatorami.
 • Sesja Q & A

Prowadząca:

Elżbieta Liberda – radca prawny – specjalizacja: prawo nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości w Warszawie i w Lublinie.

Od kilkunastu lat obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Świadczy profesjonalne doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków. Wykładowca i prelegent największych wydarzeń branży nieruchomości. Amatorka nieszablonowych rozwiązań. Kreuje dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, porządkowanie spraw lokatorskich, skup udziałów. Udziela bieżącego wsparcia prawnego największym graczom w sektorze rynku nieruchomości. Przy jej wsparciu prawnym powstało wiele lukratywnych biznesów.

Na sali rozpraw czuje się jak ryba w wodzie. Jej niepokorna natura, cięta riposta i jak to u sportowca (zawodowo uprawia jeździectwo) – wola walki i wygranej za wszelka cenę pozawala na liczne sukcesy w sporach sądowych oraz w negocjacjach.

Cytowana przez takie media jak Rzeczypospolita, Gazeta Prawna, specjalistyczną prasę branżową. Laureatka konkursu gazety prawnej Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl . Autorka książki, która uzyskała tytuł publikacji roku 2020 – „Być rentierem – jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem”.

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia jedno szkolenie w roku bezpłatnie
 • dla członków stowarzyszenia (po wykorzystaniu bezpłatnego szkolenia) – 359 zł
 • dla współpracowników członków Dospon – 419 zł
 • dla niestowarzyszonych – 549 zł

Termin:

 • 17.04.2024 r.
 • godz. 9:00 – 15:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Liczba miejsc ograniczona.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc