Śniadanie Pośredników Nieruchomości – Jak skutecznie zabezpieczyć zapłatę wynagrodzenia pośrednika – od zapisów umowy pośrednictwa po postępowanie sądowe

Twój koszyk:

Termin: 18.04.2024

100,00 120,00  z VAT

Zapraszamy Cię na biznesowe spotkanie w gronie specjalistów. Networking, pyszne śniadanie i ciekawy wykład.

O czym będziemy rozmawiać:

 • Twoja umowa pośrednictwa – czy podpisujesz ją z właściwymi osobami.
 • Najczęstsze błędy w zapisach umowy pośrednictwa dotyczących wynagrodzenia. Klauzule abuzywne.
 • Kiedy pobierać wynagrodzenie?
 • Twoja dokumentacja – błędy, które mogą Cię wiele kosztować.
 • Postępowanie przedsądowe – jak postępować, gdy czujesz, że spawa skończy się w sądzie.

Gość specjalny:

 • Radca prawny Ewa Klos-Rychter

Koszt uczestnictwa:

 • Członkowie Dospon – 100 PLN
 • Osoby niestowarzyszone – 120PLN

W cenie:

 • pyszne śniadanie
 • spotkanie networkingowe

Miejsce spotkania:

 • Art Hotel Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 20, www.arthotel.pl
 • 18.04.2024
 • w godzinach od 9:00 do 12:00

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc