Budowa skutecznego zespołu w agencji nieruchomości – Szkolenie z Agatą Stradomską

Twój koszyk:

Termin: 23.05.2024

0,00 549,00  z VAT

Czy jesteś już gotowy do budowania zespołu?

 • Dwie strategie: budowanie zespołu agenta vs. budowanie biura
 • Role w zespole agencji nieruchomości
 • Poziomy rozwoju organizacyjnego zespołu
 • Kluczowe elementy w rekrutacji i wdrożeniu
 • Fundamenty retencji – utrzymanie i rozwój zespołu

Program szkolenia:

Czy jesteś gotowy, aby przejść na kolejny poziom rozwoju w swojej agencji nieruchomości? Szkolenie „Budowa skutecznego zespołu w agencji nieruchomości” pomoże Ci odpowiedzieć na to pytanie i przygotować się do sukcesu.

W trakcie szkolenia omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące budowy zespołu agentów nieruchomości, porównując dwie strategie: budowania zespołu agenta i tworzenia biura nieruchomości. Przeanalizujemy różnice, zalety i pułapki każdego z tych modeli rozwoju, pomagając Ci zrozumieć, kiedy jest najodpowiedniejszy moment na rozpoczęcie rekrutacji.

Zaproponuję konkretne rozwiązania, aby rozwijać swój zespół sprzedażowy, wskazując kluczowe role do zidentyfikowania oraz poziomy rozwoju organizacyjnego zespołu. Omówimy także znaczenie odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy, ustalenia systemu wynagrodzeń oraz zaprezentujemy różne opcje rekrutacji.

W trakcie szkolenia skoncentrujemy się również na unikaniu najczęstszych błędów w budowaniu zespołu, oferując praktyczne wskazówki, jak ich uniknąć. Możesz wyciągnąć lekcje z moich doświadczeń i znanych mi praktyk branżowych, które pozwolą Ci uniknąć pułapek i osiągnąć sukces w budowaniu efektywnego zespołu w agencji nieruchomości.

Na koniec spotkania porozmawiamy także o kluczowych strategiach retencji, które pomogą utrzymać wartościowych członków zespołu oraz na metodach skutecznego rozwoju kompetencji i motywacji wśród członków zespołu. Zaproponujemy rozwiązania, które pomogą nie tylko zbudować zespół, ale również zadbać o jego ciągły rozwój i motywację.

Prowadząca: Agata Stradomska- Menadżer, trener, sprzedawca.

Nieruchomości stały się jej pasją, a zajmuje się tym, ponieważ lubi pomagać ludziom.

“Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”

Ma interdyscyplinarne wykształcenie. Jest inżynierem papiernictwa, magistrem zarządzania i marketingu. Ukończyła podyplomowe studia z marketingu oraz z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 20 letnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta, w tym ponad 10 lat w branży nieruchomości sprawiają, że praca w pośrednictwie nie ma przed nią tajemnic. W tym czasie wyszkoliła, zrekrutowała lub wdrożyła kilkuset agentów i właścicieli biur nieruchomości. Można powiedzieć, że specjalizuje się w rozwijaniu kariery innych w tej branży. Sama uczyła się od znamienitych światowych trenerów i szkoleniowców w branży nieruchomości jak i od autorytetów w sprzedaży uczestnicząc w wielu warsztatach i konferencjach m.in. w Polsce, USA, Austrii, Portugalii.

Obecnie jako menadżer agencji nieruchomości Białe Lwy, buduje tę markę na polskim rynku i zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem doradców ds. nieruchomości.

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia jedno szkolenie w roku bezpłatnie
 • dla członków stowarzyszenia (po wykorzystaniu bezpłatnego szkolenia) – 359 zł
 • dla współpracowników członków Dospon – 419 zł
 • dla niestowarzyszonych – 549 zł

Termin:

 • 23.05.2024 r.
 • godz. 10:00 – 16:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław
 • Liczba miejsc ograniczona.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc