Techniki obrony prowizji – Szkolenie z Krzysztofem Rzepkowskim

Twój koszyk:

Termin: 07.06.2024

0,00 549,00  z VAT

Techniki obrony prowizji, czyli jak bronić swojego wynagrodzenia?

Pracując jako pośrednik, pewnie nie raz słyszałeś od klientów następujące zdania:

 • „Skąd taka prowizja?”
 • „Wasza konkurencja pobiera 1%!”
 • „Jesteście najdrożsi na rynku”
 • „Proszę porozmawiać z przełożonym i powiedzieć, że możemy zapłacić pół procenta”…

Co więcej, niekiedy klient próbuje negocjować nasze wynagrodzenie, wyliczając wartość czynności, jakie dla niego wykonaliśmy lub podważając nasz wkład w proces zakupu („Nie nachodził się Pan z nami” lub „Zbyt wielu klientów Pan nie przyprowadził”).

Jak bronić swojej prowizji przed wygórowanymi oczekiwaniami klientów i przekonać ich, że warto zapłacić? Jak nie poddać się presji, a jednocześnie nie wejść z klientem w utarczki słowne i przeciąganie liny?

Zapraszamy na 5-godzinne szkolenia podczas którego:

 • Dostaniesz narzędzie do zarządzania spotkaniem w taki sposób, by temat wynagrodzenia nie zdominował rozmowy;
 • Dowiesz się, jak i kiedy wprowadzać temat prowizji oraz jak ją argumentować;
 • Nauczysz się sprzedaży wartości w miejsce typowej argumentacji;
 • Dostaniesz narzędzia do pracy z obiekcjami;
 • Otrzymają kilka skutecznych i sprawdzonych narzędzi obrony ceny;
 • Poznasz technikę 5Z, która pozwoli Ci zwiększać, a nie zmniejszać swoje wynagrodzenie 😊

Prowadzący Krzysztof Rzepkowski – humanista w biznesie. Człowiek od sprzedaży, negocjacji, komunikacji i budowania relacji. A przy tym konsultant i trener, który zwęża ludziom lejki, łamie schematy oraz zmienia nawyki.

Dawniej wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, co przypłacił stopniem doktora habilitowanego. Od niemal 12 lat działa w branży nieruchomości, pracując przez wiele lat jako pośrednik oraz menedżer i trener sprzedaży w biurze nieruchomości. Obecnie Prezes i członek Zarządu Sandler Training Polska.

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia jedno szkolenie w roku bezpłatnie
 • dla członków stowarzyszenia (po wykorzystaniu bezpłatnego szkolenia) – 359 zł
 • dla współpracowników członków Dospon – 419 zł
 • dla niestowarzyszonych – 549 zł

Termin:

 • 07.06.2024 r.
 • godz. 9:00 – 14:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław
 • Liczba miejsc ograniczona.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc