Śniadanie pośredników – Czy można za nieruchomości płacić kryptowalutami?

Twój koszyk:

Termin: 27.04.2023

70,00  z VAT

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy Cię już dziś na: „Śniadanie Pośredników Nieruchomości”

Gość specjalny Marcin Lewandowski opowie nam czym jest dzisiejszy pieniądz, historia pieniądza, Bitcoin, kryptowaluty i wirtualne nieruchomości, co to jest tokenizacja nieruchomości.

Marcin Lewandowski

Marcin Lewandowski – prawnik związany z rynkiem nieruchomości od 2007 roku, pośrednik i rzeczoznawca majątkowy. Aktywny inwestor zarówno na rynkach tradycyjnych jak i alternatywnych. Entuzjasta i inwestor na rynku nowych technologii ( ktyptowaluty i technologia Blockchain). Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, biegle włada językiem angielskim, francuskim i chińskim.

Podczas śniadania będzie także czas na networking oraz na rozmowy o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości.

W cenie:

 • pyszne śniadanie do wyboru – szwedzki stół,
 • jedna kawa lub herbata,
 • dawka ważnej wiedzy,
 • spotkanie networkingowe.

Śniadanie odbędzie się w Art Hotelu, sala Kominkowa, ul. Kiełbaśnicza 20, we Wrocławiu w od godz. 9:00 do 11:30

Ilość miejsc ograniczona. Rezygnacja po 24.04.2023 r. skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc