Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z wadami prawnymi i faktycznymi

Twój koszyk:

Termin: 13.04.2023

349,00 419,00  z VAT

Szkolenie to praktyczny warsztat z analizą konkretnych stanów faktycznych, dokumentacji i akt.

Elżbieta Liberda – radca prawny – specjalizacja: prawo nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości w Warszawie i w Lublinie.

Od kilkunastu lat obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Świadczy profesjonalne doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków.

Wykładowca i prelegent największych wydarzeń branży nieruchomości. Amatorka nieszablonowych rozwiązań. Kreuje dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, porządkowanie spraw lokatorskich, skup udziałów.

Udziela bieżącego wsparcia prawnego największym graczom w sektorze rynku nieruchomości. Przy jej wsparciu prawnym powstało wiele lukratywnych biznesów.

Na sali rozpraw czuje się jak ryba w wodzie. Jej niepokorna natura, cięta riposta i jak to u sportowca (zawodowo uprawia jeździectwo) – wola walki i wygranej za wszelka cenę pozawala na liczne sukcesy w sporach sądowych oraz w negocjacjach.

Cytowana przez takie media jak Rzeczypospolita, Gazeta Prawna, specjalistyczną prasę branżową. Laureatka konkursu gazety prawnej Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl

Autorka książki, która uzyskała tytuł publikacji roku 2020 – „Być rentierem – jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem”.

Zagadnienia, które będą poruszone na szkoleniu:

 • Jak bezpiecznie pośredniczyć, kupować i sprzedawać nieruchomości „trudne”.
 • Nieruchomości zadłużone.
 • Służebności i dożywocia.
 • Błędy przy typowych transakcjach.
 • Rygory egzekucji w praktyce.
 • Własność i posiadanie.
 • Rękojmia i odpowiedzialność za wady nieruchomości. Najczęstsze błędy pośredników.
 • Jak kupować nieruchomości przed licytacją i skąd mieć informacje o zadłużonych lokalach?
 • Jak bezpiecznie negocjować z dłużnikiem?
 • Jak negocjować z wierzycielem?
 • Legalne wprowadzenie w posiadanie zakupionego mieszkania.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy nabywaniu nieruchomości zadłużonych lub z nieuregulowanym stanem prawnym.
 • Współpraca inwestora i pośrednika nieruchomości z dłużnikiem i z komornikiem.
 • Pośrednictwo w sprzedaży cesji.
 • Pośrednictwo w najmie nieruchomości pod kwatery pracownicze, z lokatorami.
 • Gotowce inwestycyjnie. Jak bezpiecznie sprzedawać.
 • Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie udziałów.
 • Skarga Pauliańska w praktyce.
 • Odpowiedzialność pośredników za wprowadzenie w błąd co do ceny, wyzysk.
 • Roszczeniowy klient. Jak prawidłowo reagować na reklamacje.
 • Jak zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika. Wzrost liczby spraw z zakresu braku zapłaty za czynności pośrednictwa.

Cena szkolenia:

 • -dla członków stowarzyszenia 349 zł
 • dla współpracowników członków 399 zł
 • dla niestowarzyszonych 419 zł

Termin: 13.04.2023 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc