Nowoczesna praca z ofertę – jak pracować mniej i zarabiać więcej

Twój koszyk:

Termin: 7.03.02024

Co zyskasz?

 • Zaoszczędzisz swój czas na pracę z ofertą sprzedawanej nieruchomości.
 • Kalkulacja faktycznych zarobków z jednej sprzedanej nieruchomości.
 • Umiejętność korzystania z nowych, przydatnych aplikacji online w Twojej pracy.

Zagadnienia poruszone na szkoleniu:

 • Nowoczesne kanały pozyskiwania ofert nieruchomości (czy AI może nas wyręczyć?).
 • Nowoczesne narzędzia do pozyskiwania ofert nieruchomości (internetowe, AI).
 • Koszt pozyskania oferty nieruchomości (policz, czy opłaca Ci się przyjąć ofertę).
 • Nowoczesne narzędzia do analizy technicznej nieruchomości.
 • Wycena nieruchomości on-line (płatne i bezpłatne)
 • Nowoczesne narzędzia do pobierania dokumentów nieruchomości.
 • Nowoczesny marketing oferty nieruchomości (oś życia oferty).
 • Nowoczesna prezentacja oferty nieruchomości.
 • Jak zagwarantować sobie budżet na promocję oferty (zaliczka na poczet wynagrodzenia, czy to realne?).
 • Analiza ruchu, jaki generuje oferta – narzędzia i przykłady.
 • Jak zarządzać leadami wygenerowanymi przez naszą reklamę.
 • Podsumowanie – bonusy od moich partnerów.

Bonus

 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje 1 godz. konsultacji z wykładowcą do wykorzystania przez 6 m-cy od daty szkolenia.

Prelegent

Marek Kloc Nowoczesny Pośrednik Nieruchomości. Ma ponad 23 lat doświadczenia w handlu i obsłudze Klienta. Jest licencjonowanym Pośrednikiem w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcą nieruchomości. Prezes Zarządu Mark Property sp. z.o.o – Biura nieruchomości działającego na terenie woj. lubelskiego pod markami takimi jak Marek Kloc, Nowoczesny Pośrednik i Roztoczańskie Nieruchomości. Ma ponad 13 lat doświadczenia w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Specjalizuje się w szybkiej sprzedaży mieszkań, domów, działek, dzięki trafnemu nowoczesnemu marketingowi i współpracy z większością Pośredników nieruchomości w całym kraju.
Jest autorem książki „Nowoczesny Pośrednik„ w której dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy jako pośrednik, są też w niej wywiady z innymi pośrednikami. Organizator ponad 50 Śniadań Pośredników w Lublinie. Wszystkim jego działaniom przyświeca motto, że: „Nie ma rzeczy niemożliwych”.

Cena szkolenia:

 • dla członków Stowarzyszenia DOSPON: 199 zł
 • dla osób niestowarzyszonych: 259 zł

Termin:

 • 07.03.2024
 • godz. 10:00 – 15:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia DOSPON, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc