Nowa ustawa deweloperska. Szkolenie dla pośredników, inwestorów i deweloperów w Szklarskiej Porębie

Twój koszyk:

Termin: 19.04.2024

Połącz szkolenie z wypoczynkiem!

19 kwietnia (piątek) 2024, Szklarska Poręba w hotelu Five Seasons.

1 lipca 2024 roku zakończy się okres przejściowy pozwalający deweloperom na stosowanie starej ustawy deweloperskiej w sytuacji, gdy rozpoczęli sprzedaż lokali w przed wejściem w życie nowej ustawy. Okres ten zakończy się definitywnie w lipcu bieżącego roku i od tego dnia KAŻDY deweloper będzie zmuszony do stosowania nowych przepisów, dotyczących m.in. umowy rezerwacyjnej, odbiorów, prospektu informacyjnego, Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, sposobu przekazywania wpłat z rachunku powierniczego.

Zmian jest bardzo dużo i są niezwykle istotne. Bez znajomości nowego prawa nie można poruszać się swobodnie po rynku pierwotnym- dotyczy to zarówno deweloperów, ale również inwestorów i pośredników w obrocie nieruchomościami. Szkolenie kompleksowo przybliży założenia nowej ustawy deweloperskiej. Nowa ustawa deweloperska nie będzie mieć dla Was żadnych tajemnic zwłaszcza, że jest ona już stosowana od dwóch lat i niektóre rozwiązania zostały przetestowane w praktyce.

Zagadnienia, które będą poruszone na szkoleniu:

 • Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy- nowe, rewolucyjne rozwiązania w zakresie umów objętych ochroną.
 • Gdzie kończą się „macki” ustawy – czy sprzedaż tzw. „gotowców” jest objęta nowymi przepisami.
 • Kto jest deweloperem w świetle nowej ustawy.
 • Koniec okresu przejściowego -termin, od którego deweloperzy powinni stosować ustawę deweloperską. Wykonanie umów deweloperskich zawartych w starym stanie prawnym.
 • Nowe, rewolucyjne rozwiązania w zakresie obowiązywania ustawy na różnych etapach przedsięwzięcia deweloperskiego.
 • Umowy przedwstępne- czy ustawodawca przewidział ich zawieranie przez deweloperów.
 • Mieszkaniowe rachunki powiernicze.
 • Kocha, to poczeka – nowe zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera.
 • Obowiązki przedkontraktowe dewelopera – nowy zakres prospektu informacyjnego, zakres dokumentacji udostępnianej przez dewelopera.
 • Umowa rezerwacyjna – nowość w polskim prawie. Struktura i treść umowy.Umowa deweloperska – struktura, nowe elementy umowy.
 • Płać i płacz-rewolucja w karach umownych – ile i za co zapłaci deweloper?
 • Odstąpienie od umowy deweloperskiej – dodatkowe przesłanki.
 • Nowe zasady i tryb dokonywania odbioru lokali.
 • Zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Czas na pytania i dyskusję – również w trakcie szkolenia.

Prowadząca:

Radca prawny Ewa Klos-Rychter- radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości.

Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia jedno szkolenie w roku bezpłatne
 • dla członków stowarzyszenia po wykorzystaniu bezpłatnego szkolenia 359 zł
 • dla współpracowników członków Dospon – 419 zł
 • dla niestowarzyszonych – 549 zł

Termin:

 • 19.04.2024 r.
 • godz. 10:00 – 15:30

Miejsce:

Uwaga! Możliwość zamówienia dodatkowo płatnego lunchu w formie bufetu – cena 81,00 zł/ os. ( proszę o informacje zwrotną )

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie: www.fiveseasons.pl ( na hasło Dospon 5 % rabatu )

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc