MLS – skuteczność na każdym kroku!

Twój koszyk:

Termin: 14.11.2023

Działasz na rynku nieruchomości? Chcesz działaś szybciej, efektywniej, skuteczniej?! Poznaj MLS!

MLS to ogólnopolska sieć agentów nieruchomości z dostępem do unikalnej bazy ofert i klientów poszukujących.

Pracujesz na umowach wyłącznych? MLS jest społecznością, której potrzebujesz, aby zarabiać szybciej, więcej i budować przy tym swój profesjonalny wizerunek.

 • Znasz korzyści płynące ze współpracy z MLS? Opowiemy Ci jak:
 • Poprawić swoją skuteczność współpracując z innymi pośrednikami
 • Pracować efektywnie z Poszukującymi
 • Mieć dostęp do ofert spod lady dla swoich Poszukujących
 • Korzystać z największej bazy klientów
 • Wykorzystywać archiwum transakcji

To spotkanie jest dla Ciebie!

Szczegóły i zgłoszenia na stronie : https://mls.org.pl/wydarzenie/mls-wroclaw/

 • Będziesz mieć okazję, żeby zobaczyć system, usłyszeć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz podjąć decyzję, czy chcesz dołączyć do MLS
 • Pokażemy Ci, jak pracować efektywnie, przy bardzo niskich kosztach i zaangażowaniu.
 • Gościem spotkania będą:

Filip Wierzchowski – licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami, od 2000 roku właściciel biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Everbest Nieruchomości. Prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od kilkunastu lat aktywnie wykonuje czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w obszarze sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Marcin Wieluński – Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Prezes Zarządu biura Wieluński NIERUCHOMOŚCI we Wrocławiu. Członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości. Swoją pracą i zaangażowaniem wspiera rozwój systemu MLS w woj. dolnośląskim.

Organizatorem spotkania jest MLS wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządów Nieruchomości DOSPON

Szczegóły i zgłoszenia na stronie : https://mls.org.pl/wydarzenie/mls-wroclaw/

Plan spotkania:

 • 15:00 – 16:00 – Korzyści płynące ze współpracy z MLS
 • 16:00 – 18:00 – Warsztat z MLS
 • 18:00 – 21:00 – Piwo z MLS

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc