Michał Stanek – Social media w branży nieruchomości

Twój koszyk:

19.03.2024

Szkolenie skierowanie do pośredników i agentów nieruchomości chcących budować markę osobistą lub markę własnego biura.

O czym będziemy mówić:

 • Wprowadzenie do marketingu w świecie digitalizacji informacji i cyfrowego rozwoju.
 • Zasady tworzenia i planowania strategii komunikacyjnej dla pośrednika nieruchomości – Tworzenie unikalnej wartości – Grupy odbiorców i kanały komunikacji
 • Specyfikacja funkcjonowania mediów społecznościowych i podstawowe funkcjonalności i narzędzia publikacji: – Facebook – Instagram – TikTok
 • Jak pośrednik nieruchomości może tworzyć ciekawe treści w mediach społecznościowych. – Zasady tworzenia – Case study
 • Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w branży nieruchomości.
 • Wprowadzenie do Facebook menadżera reklam czyli płatnych form promocji.

Prelegent:

Michał Stanek – od 8 lat doświadczony pośrednik, od 4 lat szkoleniowiec. Specjalista od SOCIAL MEDIÓW, specjalista DIGITAL MARKETING, współwłaściciel biura nieruchomości.

Cena szkolenia:

 • dla członków Stowarzyszenia DOSPON jedno szkolenie w roku: bezpłatnie
 • dla członków Stowarzyszenia DOSPON, po wykorzystaniu bezpłatnego szkolenia: 299 zł
 • dla współpracowników członka Dospon ( zgłoszenie przez członka Dospon ) : 359 zł
 • dla osób niestowarzyszonych: 419 zł

Termin:

 • 19.03.2024
 • godz. 9:30 – 16:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia DOSPON
 • ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc