Jeśli chcesz osiągnąć coś czego nigdy nie miałeś, musisz robić coś czego nigdy nie robiłeś

Twój koszyk:

Termin: 24.10.2023

139,00 199,00  z VAT

Zapraszamy na JESIENNĄ AKADEMIĘ DOSPON

O czym będzie mowa:

 1. Wstęp, czyli nie tylko CO? i JAK?, ale przede wszystkim DLACZEGO?
  • Zastanawiałeś się nad faktem że pytanie – dlaczego? – coś robimy dotyczy odpowiedzi o nasz motyw…. a motyw to emocje…. motywacja – trafia to do nas dużo bardziej niż tylko CO? Prawda?
 2. Krótko o nerolingwistyce
  • manipulujesz i jesteś manipulowany. Znasz jednak konkretne mechanizmy ?
 3. Blok osobowościowy – najbardziej nierówne jest równe traktowanie nierównych W. M. Marston
  • czy wiesz że nasze mocne strony najczęściej są źródłem naszych słabości….
  • Naucz się świadomie postępować z osobami o odmiennych typach osobowości. Dowiedz się jaką motywację mają osoby o określonych tendencjach zachowań
  • Dopasuj proces komunikacji i negocjacji do odbiorcy !
  • Racja Friedemanna Schulza von Thuna – płaszczyzny wypowiedzi

Opcjonalnie:

 1. Podstawy Inteligencji Emocjonalnej – jak reagujesz, czy łatwo Cię wyprowadzić z równowagi ?
  • Jak wpływa na Ciebie stres, presja czasu, złość, lęk, strach ? Jak sobie z tym radzisz
 2. Zarządzanie sobą w czasie – organizacja czasu pracy:
  • Jak wykorzystujesz dzień ?
  • Czy czas „ucieka Ci przez palce” – wyeliminuj „złodziei czasu”
  • Zorganizuj się i bądź szczęśliwy

WYKŁADOWCA:

Roman Brzezina przedsiębiorca, lider, trener biznesu i sprzedaży z pasją do osiągania celów i rozwoju osobistego. Wiedza i umiejętności zostały zdobyte dzięki naukom wielu autorytetów w dziedzinie rozwoju osobistego oraz prowadzonych spółkach. Przez lata prowadzenia wykładów i szkoleń wykształcił liczne grono profesjonalistów i zdobył doświadczenie w nauczaniu zarówno na studiach magisterskich, jak i podyplomowych, w tym także dla studentów w ramach programów MBA.

DOŚWIADCZENIE:

Certyfikowany trener Persolog Polska Sp. z o.o. od 2008 roku, gdzie prowadzi szkolenia związane z modelem zachowań i osobowości DISC W.M. Marstona

Wykładowca na Uniwersytecie WSB MERITO we Wrocławiu od 2011 roku, prowadzący zajęcia z komunikacji managerskiej, negocjacji, motywacji, zarządzania talentami, zarządzania sobą w czasie, inteligencji emocjonalnej oraz wiele innych z obszaru psychologii kognitywnej. Właściciel – Entermed Sp. z o.o. Certyfikowany Trener metodologii Belbin, Członek Rady Biznesu na Uniwersytecie WSB MERITO we Wrocławiu.

Cena uczestnictwa:

 • dla członków stowarzyszenia 139 zł
 • dla niestowarzyszonych 199 zł

Termin:

 • 24.10.2023
 • godz. 9:00 – 13:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc