Instagram agenta nieruchomości od podstaw. Sprawdzone techniki budowania marki osobistej

Twój koszyk:

Termin: 13.07.2023

99,00 149,00  z VAT

Instagram zyskał ogromną popularność. Jest kluczowym narzędziem w budowaniu świadomości marki oraz jej prawidłowej identyfikacji. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się między innymi, jak od podstaw zbudować swoją markę w sieci, wzmocnić wizerunek swojej firmy, w jaki sposób stworzyć profesjonalny profil, który pomoże Ci zwiększać zasięgi i zdobywać nowych klientów oraz w jaki sposób budować swój content marketing w codziennej komunikacji.

Wstęp

 • Kilka faktów o Instagramie
 • Liczby, które mówią same za siebie,
 • Dlaczego Instagram jest ważnym narzędziem marketingowym,

Zakładamy profil

 • Konto prywatne i konto firmowe,
 • Zdjęcie profilowe,
 • Biogram jako wizytówka,
 • Linki aktywne w biogramie,
 • Kategoria działalności

Przekazywanie treści

 • Content marketing na Instagramie (podstawowe zasady)
 • Posty,
 • Relacje,
 • Rolki,
 • Hasztagi
 • Live,
 • IGTV,

Urozmaicenie przekazu treści

 • Angażowanie odbiorców,
 • Emoji,
 • Quiz,
 • Ankiety,
 • Odliczanie,
 • Zadawanie pytań,
 • Kilka pomysłów na ciekawe stories,

Rolki

 • Jak nagrywać filmy do rolek? Kilka tipów.
 • W jakich programach montować rolki?
 • Jak szybko montować rolki na telefonie?

Podsumowanie

 • Podstawowe błędy w prowadzeniu swoich profili,
 • Case Study,
 • Zakończenie.

Cena uczestnictwa:

 • dla członków stowarzyszenia 99 zł
 • dla niestowarzyszonych 149 zł

Termin:

 • 13.07.2023
 • godz. 10:00 – 14:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc