Złote Dospony

Laureaci - Złoty Dospon 2020-2021

 1. Marek Wasielewski

Laureaci - Złoty Dospon 2019

 1. Marzena Zajkowska

Laureaci - Złoty Dospon 2018

 1.  Katarzyna Szczepaniak

Laureaci - Złoty Dospon 2017

 1. Agnieszka Klatt
 2. Michał Malarz
 3. Jacek Kulesza
 4. Maria Geringer de Oedenberg

Laureaci - Złoty Dospon 2016

 1. Joanna Cygańska
 2. Krystyna Krzesaj
 3. Monika Smoter
 4. Marian Małańczuk

Laureaci - Złoty Dospon 2015

 1. Marlena Joks
 2. Joanna Maskulanis
 3. Renata Saj-Mazur
 4. Marian Strzelecki

Laureaci - Złoty Dospon 2014

 1. Ewa Klos-Rychter
 2. Jadwiga Sartys
 3. Marcin Kląskała
 4. Leszek Michniak
 5. Wiesław Firliciński

Laureaci - Złoty Dospon 2013

 1. Janina Bułaj
 2. Anna Pepłowska
 3. Zofia Stobniak
 4. Jerzy Kisiel
 5. Jan Mikita
wielkanoc