Ubezpieczenie terminowe na życie

lloyds ubezpieczenie

Łatwo o wysokie sumy

Standardowo oferujemy sumy do 10 mln zł, wyższe są możliwe do uzyskania w trybie fakultatywnym. Dla sumy do 1 mln zł możliwe będzie zawarcie ubezpieczenia on-line, w ciągu kilku minut.

Czysta ochrona

Pokrywamy wyłącznie ryzyko zgonu. Nie oferujemy części kapitałowej oraz umów dodatkowych. Czytelne warunki ubezpieczenia ‘Leadenhall Life’ zawarliśmy na 6 stronach.

Polisa terminowa

Okres ubezpieczenia od wyboru Ubezpieczonego od 1 roku do 10 lat.

Jedno wyłączenie

Obok kodeksowych ograniczeń ochrony (samobójstwo i zatajenie prawdy we wniosku), wyłączamy jedynie śmierć na skutek działań wojennych.

Wysoki wiek wstępu

Zapraszamy do zawarcia ubezpieczenia osoby do 65 roku życia.

Zabezpieczenie kredytu

Lloyd’s zwrócił się do wszystkich Banków w Polsce o wpisanie na listy akceptowalnych wystawców polis „na życie” zabezpieczających kredyty. 

Proces ubezpieczenia:

W systemie dostępny jest nowy mechanizm szybkiej indykacji składki. Etapy zawarcia polisy na życie to:

  1. Stworzenie szybkiej indykacji składki na podstawie sumy ubezpieczenia, daty urodzenia i informacji o paleniu tytoniu,
  2. Po akceptacji indykacji składki przez klienta, wypełnienie ankiety oceny ryzyka,
  3. Potwierdzenie przez Leadenhall oferty na podstawie analizy ankiety (stan zdrowia, niebezpieczne sporty, nałogi) lub zleconych dodatkowo badań lekarskich,
  4. Akceptacja przez klienta oferty i podpisanie wniosku skutkujące uwolnieniem polisy.
wielkanoc