Bezpłatne konsultacje prawne dla CZŁONKÓW DOSPON

Data publikacji: 31 października 2023
bezpłatne konsultacje prawne

Szanowni Państwo. Członkowie Dospon.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne z radcą prawnym Ewą Klos-Rychter – przewodniczącą Komisji Prawnej przy DOSPON.

Konsultacje odbywają się w godzinach od 10:00-12:00 w biurze Stowarzyszenia Dospon w wyznaczonych terminach, o których będziemy Państwa informować w oddzielnym komunikacie.

Zapisy poprzez maila stowarzyszenie@dospon.pl.

Obowiązuje regulamin konsultacji.

 Ilość miejsc ograniczona!

Regulamin konsultacji

  1. Każdemu Członkowi Dospon przysługują dwie konsultacje prawne 20 minutowe w ciągu jednego roku kalendarzowego. Konsultacje prowadzone są przez radcę prawnego lub osobę z doświadczeniem prawniczym.
  2. Warunkiem skorzystania z konsultacji jest brak zaległości w opłatach na rzecz Stowarzyszenia Dospon.
  3. Zapisy następują drogą mailową na adres stowarzyszenie@dospon.pl w terminie podanym w komunikacie DOSPON.
  4. Konsultacje odbywają się w siedzibie DOSPON lub telefonicznie.
  5. Po zapisaniu się na konsultacje członek DOSPON otrzyma wstępne potwierdzenie zapisu. Po zapisaniu się na konsultacje należy przesłać zwięzły opis sprawy, aby następnie otrzymać potwierdzenie, że zakres tematyczny jest objęty konsultacjami. W razie braku przesłania opisu sprawy do dwóch dni przed terminem konsultacji, zarezerwowany termin przepada.
  6. Tematyka konsultacji obejmuje kwestie związane z zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami, w szczególności dotyczy umów pośrednictwa, spraw związanych ze stanem prawnym nieruchomości, obrotem nieruchomościami, konfliktów z klientami. Konsultacje nie obejmują w szczególności kwestii podatkowych lub księgowych.
  7. W razie zapisu na konsultacje i braku stawiennictwa bez wcześniejszego uprzedzenia, co powinno nastąpić co najmniej dzień wcześniej, uznaje się, że członek Dospon wykorzystał konsultacje w ramach przysługującego limitu.
  8. Dospon może odwołać konsultacje w spawach nagłych, losowych.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
wielkanoc