Walne zgromadzenie członków 2023

Data publikacji: 14 kwietnia 2023
Walne Zgromadzenie Członków DOSPON

Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON we Wrocławiu zwołuje i zaprasza na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek), o godz. 12:00 w Art Hotel WROCŁAW, ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 WROCŁAW.

Ze  względów organizacyjnych prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia lub zgłoszenie planowanej nieobecności na WZC

Program Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad – Prezes Zarządu DOSPON
 2. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Zatwierdzenie porządku obrad
 7. Sprawozdanie Zarządu z prac Stowarzyszenia – ref. Prezes Zarządu
 8. Przedłożenie do zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2022 – ref. Skarbnik Zarządu
 9. Pytania do treści sprawozdań organów statutowych DOSPON z działalności w 2022 roku
  • Sądu Koleżeńskiego
  •  Komisji Etyki
 10. Pytania do treści sprawozdań organów nie statutowych DOSPON z działalności w 2022 roku  
  • Komisji Prawnej
  • Komisji Edukacji
  • Zespołu do spraw medialnych i promocji stowarzyszenia
  • Zespołu do spraw integracji środowiska
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 – ref. Przewodnicząca Komisji
 12. Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszenia na rok 2023 – ref. Skarbnik Zarządu

Przerwa obiadowa

 1. Przedstawienie projektów uchwał i głosowanie nad uchwałami w sprawie:
  • przyjęcia sprawozdań organów i Komisji DOSPON
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
  • zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2022
  • pokrycia straty finansowej za lata ubiegłe  
  • zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2023 rok
 2. Komunikaty informacyjne dotyczące aktualnych i przyszłych wydarzeń w środowisku zawodowym pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
 3. Wolne wnioski
 4. Zakończenie obrad

  Przypominamy o statutowym obowiązku uczestnictwa każdego Członka w Walnym Zgromadzeniu. Z uwagi na ważną tematykę Walnego Zgromadzenia prosimy Państwa o osobistą obecność na spotkaniu.

  W przypadku przeszkód w uczestnictwie prosimy o udzielenie innemu członkowi DOSPON pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji i głosowania (Pobierz wzór pełnomocnictwa – .doc, 33 KB). Pełnomocnictwa należy składać w biurze DOSPON lub przekazać osobie reprezentującej przed Walnym Zgromadzeniem.

  Informujemy, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia DOSPON w przypadku braku quorum, Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego Zgromadzenia 30 minut po pierwszym terminie.

  W przerwie przewidziany jest obiad. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za zawiadomienie nas o swojej obecności na zebraniu.

  Udostępnij:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  wielkanoc