Zmiany w prawie – podsumowanie zmian za rok 2022, Planowane zmiany w roku 2023, Rewolucja w planowaniu przestrzennym

Twój koszyk:

Termin: 10.01.2023r

0,00 399,00  z VAT

Informujemy że szkolenie 10.01.2023 r. – „Zmiany w prawie – podsumowanie zmian za rok 2022, planowane zmiany w roku 2023. Rewolucja w planowaniu przestrzennym. ” odbędzie się w Hilton Hotel Wroclaw ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław.

JESIENNA AKADEMIA DOSPON zaprasza na szkolenie: 10 Stycznia 2023 r.

Końcówka roku 2022 nie zapowiadała, że staniemy przed nowym wyzwaniem – rewolucją w planowaniu przestrzennym. Wszystko bowiem wskazuje na to, że jeszcze w grudniu 2022 roku uchwalone zostaną kompleksowe zmiany w planowaniu przestrzennym, co stanie się wiodącym tematem szkolenia o zmianach w prawie. Ale jak co roku odbędziemy podróż po wszystkich dziedzinach związanych z nieruchomościami i wypunktujemy najważniejsze z punktu widzenia pośredników i specjalistów nieruchomości zmiany.

Podsumujemy pół roku obowiązywania ustawy deweloperskiej, zastanowimy się nad dalszym losem użytkowania wieczystego, wypunktujemy obszary, w których zmiany są potrzebne.

Znowu czeka nas prawniczy rollercoster i mnóstwo konkretów, bez straty czasu.

Oto najważniejsze punkty szkolenia:

 1. sytuacji na polskim i ogólnoświatowym rynku nieruchomości w skali roku i prognozy na rok następny. Rynek kredytów – czy jest szansa na ożywienie? Rewolucyjne zmiany w planowaniu przestrzennym.
 2. Porozmawiamy o nowych rozwiązaniach ustawowych, m.in. o:
  • nowych instrumentach planistycznych gmin,
  • tym, co dalej z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • nowych przesłankach wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
  • tym, co dalej z funkcjonującymi decyzjami o warunkach zabudowy – czy i kiedy stracą ważność,
  • kiedy ruszy najbardziej wyczekiwany Rejestr Urbanistyczny,
  • tym, czy niekorzystne zmiany w rencie planistycznej wejdą w życie.
 3. Nowa ustawa deweloperska po pół roku funkcjonowania – krótkie podsumowanie zmian.
 4. Ocena wpływu nowej ustawy deweloperskiej na pośredników w obrocie nieruchomościami. Czy flipper to też deweloper?
 5. Definitywny koniec użytkowania wieczystego – kiedy zniknie z polskiego systemu prawnego?
 6. Kłopotliwe grunty – ustawa o usprawniająca proces scaleń już weszła w życie.
 7. Czy notariusze będą dokonywać wpisów w księgach wieczystych? Rewolucyjne zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 8. Administracyjna tarcza prawna – uproszczenie procedur administracyjnych, na czym skorzystają inwestorzy?
 9. Zmiany prawa podatkowego – ważne dla właścicieli wynajmowanych mieszkań. Zakaz amortyzacji.
 10. Ciekawostki i zmiany z zakresu prawa budowlanego – m.in. zaostrzenie przepisów dotyczących samowoli budowlanych, czy budowa schronu wymaga pozwolenia na budowę, od kiedy obowiązkowe budynki zeroemisyjne, zakończenie procesu elektronizacji w budownictwie.
 11. Podsumowanie funkcjonowania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
 12. Co nowego w najmie – powrót eksmisji lokatorów.
 13. Zmiany w prawie spadkowym.
 14. Umowa dożywocia – nowe zasady.
 15. Co nowego u frankowiczów? Reforma WIBOR – u.
 16. Czy notariusze będą dokonywać wpisów w księgach wieczystych? Rewolucyjne zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 17. Co ciekawego w AML – granice prywatności zweryfikowane przez TSUE.
 18. Zmiany w wycince drzew – co nowego w ustawie o ochronie przyrody.
 19. Bezpieczniejszy crowdfunding.
 20. Krótko o innych zmianach w prawie nieruchomości.
 21. Oczekiwane zmiany w roku 2023:
  • fundusze mieszkań na wynajem – na cenzurowanym, czy dotkną ich projektowane ograniczenia?
  • rewolucja w zasadach wywłaszczania nieruchomości,
  • nowa ustawa wiatrakowa
  • kooperatywy mieszkaniowe – czas start
  • co dalej z REIT-ami.
  • Ciekawe orzeczenia z zakresu prawa nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zajęcia poprowadzi radca prawny Ewa Klos – Rychter

W czasie szkolenia jak zawsze będzie czas na dyskusję i zadawanie pytań

Cena szkolenia:

 • bezpłatnie dla członków stowarzyszenia ( w ramach limitu bezpłatnego szkolenia w roku 2023)
 • dla członków stowarzyszenia 299 zł brutto ( po za bezpłatnym limitem )
 • dla współpracowników ( zgłaszanych przez członka Dospon) 359 zł brutto
 • dla niestowarzyszonych 399 zł brutto

Informacje:

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc