Zmiany w prawie nieruchomości za rok 2023 oraz prognozowane nowelizacje na rok 2024

Twój koszyk:

Termin: 16.01.2024

0,00 459,00  z VAT

ZIMOWA AKADEMIA DOSPON, 16 stycznia 2024

W roku 2023 przez nasz system prawny przeszło „legislacyjne tsunami”. Jak się odnaleźć w gąszczu zmian? Przyjdź na nasze szkolenie i przygotuj się na dawkę konkretnej wiedzy.

 • Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w prawie nieruchomości, które weszły w życie w roku 2023. Będzie to przekrój prawa cywilnego oraz dziedzin spokrewnionych z branżą pośrednictwa. Oczywiście omówimy zmiany w planowaniu przestrzennym, ale nie będą one stanowić zasadniczego punktu szkolenia (szkolenie dedykowane temu tematowi było organizowane przez DOSPON dwukrotnie w roku 2023).
 • Na szkoleniu przedstawione zostaną najnowsze orzeczenia sądowe interesujące pośredników i inwestorów, podsumujemy nowości z zakresu RODO i AML,
 • przypomnimy najbardziej kontrowersyjne tezy i orzeczenia Sądu Najwyższego.
 • Opowiemy o planach legislacyjnych na rok 2024.

Kto poprowadzi dla Was szkolenie:

Ewa Klos-Rychter radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. Obecnie członek Komisji ds. Skarg przy PFRN, Przewodnicząca Komisji Prawnej przy DOSPON.

Cena:

 • Bezpłatnie dla członków stowarzyszenia (w ramach limitu bezpłatnego szkolenia w roku 2024)
  Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz faktur, obciążeni będą opłatą za szkolenie w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.
 • Dla członków stowarzyszenia 299 zł (po za bezpłatnym limitem)
 • Współpracownicy członków Dospon 359 zł
 • Osoby niestowarzyszone 459 zł

Termin i godzina:

 • 16.01.2024 r.
 • 10:00 -15:00

Miejsce:

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc