Zarządzanie sprzedażą w nieruchomościach. Jak zbudować zespół bez większej rotacji i jeszcze większej frustracji?

Twój koszyk:

Termin: 20.04.2023

399,00 499,00  z VAT

Niezależnie od tego, czy rozmawiamy z właścicielami niedużych biur nieruchomości, czy z menedżerami w dużych agencjach, zwykle wymieniają oni podobne wyzwania, z którymi borykają się w swojej codziennej pracy z zespołem, a mianowicie:

 • osiągają w swoich zespołach wyniki sprzedażowe dużo poniżej oczekiwań;
 • czują znaczącą dysproporcję zaangażowania w relację menedżer-agent, a czasem to wręcz im bardziej zależy na tym, żeby agent zarobił pieniądze niż samemu agentowi;
 • nadają na różnych falach ze swoimi zespołami, często z przyczyn różnic pokoleniowych nie do końca się wzajemnie rozumieją, a przez to nie wiedzą, jak zmotywować swoich podopiecznych;
 • ich agenci cierpią na tzw. „wyuczoną bezradność”, czyli bez pomocy swojego menedżera lub bez lead’ów na klientów od firmy nie są w stanie doprowadzić do transakcji;
 • mierzą się z dużą rotacją i ciągłą rekrutacją.

A jak to jest w Twoim przypadku?

Podczas 5-godzinnego szkolenia nie rozwiążemy wszystkich wymienionych wyżej problemów. Ale wskażemy obszary, które w dużej mierze są ich źródłem.

Z kim pracuję w swoim biurze? (Michał Wleklik)

 • Jaki styl zachowań według metodologii Extended DISC reprezentują moi współpracownicy?
 • Kiedy i jak może to wpływać na ich sytuację w firmie?
 • Jak przekłada się styl zachowań na naturalny talent do sprzedaży i czy można to jakkolwiek zmierzyć?
 • Jakie znaczenie może dany mieć styl zachowań dla tzw. „Key Result Areas”?
 • Co mogę zrobić jako menedżer, żeby poprawić efektywność przedstawicieli poszczególnych stylów zachowań oraz moją komunikację z zespołem?

Czy PESEL w zarządzaniu ma jakieś znaczenie? (Michał Wleklik)

 • Co kształtuje pokolenie? Czy któraś generacja nadaje się do sprzedaży lepiej niż inne?
 • Jaka jest etyka pracy przedstawicieli poszczególnych pokoleń?
 • Jak podchodzą oni do tzw. „work-life balance”?
 • Jakiej gratyfikacji oczekują?
 • Jak i czym motywować przedstawicieli poszczególnych generacji?

Blind Spots, czyli martwe punkty w zarządzaniu biurem nieruchomości (Krzysztof Rzepkowski)

W metodyce Sandlera wskazuje się na 14 nieuświadomionych obszarów zarządzania, które długoterminowo doprowadzają do spadku rentowności firmy lub nawet jej upadku. Podczas tej części uczestnicy szkolenia dostaną do wypełnienia kwestionariusz, który pozwoli im określić, jakie obszary wymagają wsparcia w ich biurach, oraz pozwoli zdiagnozować poziom stresu, którym okupują zarządzanie zespołem i prowadzenie biura nieruchomości.

Kilka nie do końca luźnych uwag o chodzeniu po górach i świadomym przywództwie (Krzysztof Rzepkowski)

Zwieńczenie szkolenia inspirującą metaforą o chodzeniu po górach i porównaniu zawodu przewodnika górskiego do pracy właściciela biura.

KRZYSZTOF RZEPKOWSKI – trener, menedżer i mówca z piętnastoletnim stażem jako wykładowca akademicki i ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w sprzedaży oraz zarządzaniu sprzedażą. Humanista w biznesie, prelegent podczas polskiej edycji TEDx. Przez niemal 15 lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (2017), autor wielu książek i dziesiątek artykułów poświęconych starożytności i językom antycznym. Od 11 lat aktywnie działa w sprzedaży, od 10 lat zarządza zespołami sprzedażowymi. Od 2022 roku współwłaściciel i prezes Zarządu Sandler Training Polska. Współpracuje ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami wspomagając ich działania w następujących obszarach:

 • komunikacja i budowanie relacji;
 • praca ze stresem;
 • doradztwo w zakresie organizacji procesów sprzedaży i zarządzanie sprzedażą;
 • optymalizacja sprzedaży w zespole;
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym;
 • negocjacje i mediacja w biznesie.

MICHAŁ WLEKLIK – konsultant Sandler Training Polska, menedżer, kierownik zespołów sprzedażowych, szkoleniowiec, trener, pośrednik ds. nieruchomości i sprzedawca, od 15 lat czynnie działający w sprzedaży. Przez ponad 11 lat menedżer różnych zespołów sprzedażowych w branży nieruchomości, z czego 6 lat jako dyrektor sprzedaży. Wyznaje filozofię zarządzania przykładem.

Specjalizuje się w komunikacji i budowaniu relacji zarówno w sprzedaży, jak i wewnątrz organizacji, w zarządzaniu sprzedażą oraz w modelu Sandler Selling System, czyli metodyce działań handlowych opartych na innowacyjnej relacji i niestandardowych technikach wywierania wpływu według know-how Sandler Training.

Jako konsultant Sandler Training prowadzi Akademię Zarządzania Sprzedażą, w ramach której uczy zarządzania zarówno początkujących menedżerów, jak i pomaga ułożyć procesy oraz zoptymalizować pracę zespołu doświadczonym menedżerom oraz właścicielom firm. W swej karierze uczył i wdrożył do pracy wielu menedżerów, nadzorował ich pracę polegającą na zarządzaniu mniejszymi zespołami, a także reagował i uczył reagować swoich podopiecznych na wszelkie zmiany w firmie oraz sytuacje konfliktowe i sytuacje trudne do przewidzenia. Przez 5 lat zarządzał sprzedażą i odpowiadał za wyniki oraz za dobre relacje w zespole własnych handlowców oraz w zespole menedżerów w roli dyrektora sprzedaży.

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia 399 zł
 • dla niestowarzyszonych 499 zł

Termin: 20.04.2023 r., godz. 14:00 – 19:00

Miejsce:

Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc