WYŁĄCZNOŚĆ OD A DO Z – argumenty za dobrymi wynagrodzeniami

Twój koszyk:

Termin: 19.10.2022r

399,00 499,00  z VAT

W ramach JESIENNEJ AKADEMII DOSPON zapraszamy już 19 pażdziernika 2022r. na szkolenie:

WYŁĄCZNOŚĆ OD A DO Z – argumenty za dobrymi wynagrodzeniami

Chcesz wiedzieć co jest kluczowe, aby poprawić swoje wynagrodzenie i aby Twoi klienci byli zadowoleni? Jak skutecznie przyjmować nieruchomości na wyłączność?

Dlaczego ta forma pracy z klientami jest dla Klientów najlepsza i jak im to wytłumaczyć? Jakie warunki musisz spełnić, aby wyłączność faktycznie była dla Twoich klientów najlepsza.

Kto umowy na wyłączność NIE powinien przyjmować i pracować w takim modelu. Dowiesz się jak pracować na wyższych prowizjach bez względu na rodzaj umowy.

Personal branding – co ma do wyłączności i wysokich prowizji? Wiele merytorycznych wskazówek pomagających w pracy agenta od praktyka a nie od teoretyka. Po warsztatach możesz zmienić system swojej pracy – wszystko zależy od Ciebie.

 • Wykładowca: Iza Miks – Kożuchowska
 • Termin: 19.10.2022r.
 • Godz. 9:00 – 16:30
 • Miejsce: siedziba DOSPON, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, III p. lok.16

 

Wykładowca: Iza Miks – Kożuchowska

Szkoleniowiec, trener mentalny, menedżer z 25-letnim stażem. O negocjacjach i sprzedaży wie prawie wszystko. Pełna energii przekazuje wiedzę skutecznie zarówno doświadczonym, jak i zupełnie nowym adeptom zawodu agenta nieruchomości. Z wykształcenia finansista. Ukończyła SGH na kierunku Bankowość i Finanse. Zaczynała w spółce giełdowej WIG20, jako kontroler kredytowy potem jako szef finansów, zarządzając aktywami jednego z największych integratorów systemowych w Polsce Signity. Posiada licencję ministerialną pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5370 (teraz PFRN). Jest też trenerem mentalnym – pracuje z najlepszymi mówcami w branży, m.in. z Jakubem Bączkiem.Odczarowuje wyłączności z dużym powodzeniem co potwierdzają opinie uczestników i ich efekty takie jak przechodzenie wyłącznie na pracę na wyłączności.15 lat w branży nieruchomości jako agent i właściciel biura w Warszawie. Autorka wielu artykułów w prasie i na portalach branżowych. Najlepszy szkoleniowiec w branży nieruchomości wg Business Woman & Life 2019 r. Najlepszy agent Premium w branży Nieruchomości wg Business Woman & Life 2021 r.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc