Wartość usługi pośrednictwa

Twój koszyk:

Termin: 26.10.2022r

W ramach JESIENNEJ AKADEMII DOSPON zapraszamy już 26 października 2022r. na szkolenie:

Wartość usługi pośrednictwa – Czyli za co płaci nam klient i jak z nim rozmawiać, żeby chciał nam płacić więcej

O czym będzie?

Usługa pośrednictwa to bardzo szeroki wachlarz czynności, z których klient może wybrać zestaw stanowiący skrojoną na miarę ofertę. Często jednak sami oferujemy tzw. usługę standardową i umawiamy z klientem wysokość wynagrodzenia zanim zbadamy potrzeby klienta. Zapraszamy na 5 godzin wykładów, dyskusji i warsztatów, podczas których na przykładach opowiemy jak rozpoznać potrzeby klienta, jak zaoferować mu idealnie dopasowaną usługę a potem wspólnie rozłożymy na czynniki pierwsze korzyści klienta z naszej pracy.

Program szkolenia:

 1. Co pośrednik oferuje klientom i…
 2. …jak klient to odbiera.
 3. Dlaczego należy badać potrzeby klienta i jak to robić.
 4. Od czego zależy moje wynagrodzenie.
 5. Wartość usługi dla klienta podażowego – warsztat.
 6. Wartość usługi dla klienta popytowego – warsztat.
 7. Gdzie klient dostrzega wartość usługi.
 8. Formy wynagrodzenia a jego wysokość.

Masz trudne przypadki albo przykłady, które chciałbyś omówić? Przygotuj je a porozmawiamy o nich na szkoleniu.

 • Wykładowca: Marcin Wieluński
 • Termin: 26.10.2022r.
 • Godz. 9:00 – 14:00
 • Miejsce: siedziba DOSPON, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, III p. lok.16

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc