Umowy pośrednictwa – prawidłowe i skuteczne zapisy zabezpieczające interesy pośrednika

Twój koszyk:

Termin: 16.03.2023

Umowy pośrednictwa to podstawowy element pracy pośrednika – to one kształtują prawa i obowiązki stron oraz zabezpieczają ich interesy.

Jak prawidłowo napisać umowę pośrednictwa? Jak sprawić, by była ona prosta i czytelna dla klienta? Które postanowienia są kluczowe, a które zbędne?

Jak nie zasypać klienta załącznikami i jednocześnie wypełnić liczne ustawowe obowiązki w tym zakresie?

Zapraszamy na szkolenie z praktykiem -aktywnym zawodowo radcą prawnym i pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.

Radca prawny Ewa Klos-Rychter na co dzień wspiera pośredników w zakresie doradztwa prawnego, reprezentuje ich interesy przed sądami i doskonale rozumie ich bolączki, albowiem sama posiada licencję pośrednika, szkoli pośredników i nadzoruje ich pracę w swojej firmie.

Czego dowiemy się na szkoleniu:

 1. Prawne podstawy umowy pośrednictwa- krótkie przypomnienie.
 2. Struktura umowy pośrednictwa-jak stworzyć umowę pośrednictwa w sposób jasny i czytelny dla klienta.
 3. Strony umowy- umowy podpisywane z osobami fizycznymi, w tym z małżonkami, współwłaścicielami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami, pełnomocnikami.
 4. Zakres czynności pośrednika- odmienności w zależności od rodzaju umowy (pośrednictwa w kupnie, sprzedaży, wynajmie, najmie).
 5. Wynagrodzenie pośrednika- jak skutecznie zabezpieczyć jego zapłatę.
 6. Kary umowne i obowiązki odszkodowawcze w umowie pośrednictwa.
 7. Czas zawarcia umowy.
 8. Największa „zmora” pośredników- nieuczciwy klient. Jak zabezpieczyć się w umowie pośrednictwa przed próbami „obejścia” pośredników.
 9. Wyłączność- jak ją zapisać, jak egzekwować.
 10. Odmienności w poszczególnych rodzajach umów.
 11. Zapisy dodatkowe w umowie pośrednictwa.
 12. Niedozwolone klauzule umowne.
 13. Obowiązkowe załączniki do umowy- uwzględniające ochronę danych osobowych (RODO), obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), prawo odstąpienia od umowy.
 14. Inne załączniki – karty nieruchomości, pokwitowania adresów.
 15. Najczęstsze problemy praktyczne – czyli stosowanie umów pośrednictwa na co dzień.
 16. Co jeśli trzeba będzie pójść do sądu- wszystko, co możesz zrobić, aby zabezpieczyć dowody.

Wykładowca

Ewa Klos-Rychter rada prawny z licencją pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr 2770), specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, analityk rynku nieruchomości, praktyk sądowy. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Na co dzień aktywnie wspiera branżę pośredników  poprzez doradztwo prawne i reprezentowanie ich interesów przed sądami. Jest uznanym wykładowcą na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu) oraz na licznych szkoleniach, konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON.

Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz  Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Termin:

 • 16.03.2023 r.
 • Godz. 10:00 – 15:00

Cena:

 • Dla członków stowarzyszenia 349 zł
 • pozostali 399 zł / za osobę

Miejsce:

 • Biuro stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok.16, 53-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc