Udziały w nieruchomościach dla pośredników. Pośrednictwo sprzedaży. nieruchomości ze spadku od byłych małżonków. Najnowsze zmiany w prawie

Twój koszyk:

Termin: 8.02.2024

Elżbieta Liberda – radca prawny – specjalizacja: prawo nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości w Warszawie i w Lublinie.

Od kilkunastu lat obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Świadczy profesjonalne doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków.

Wykładowca i prelegent największych wydarzeń branży nieruchomości. Amatorka nieszablonowych rozwiązań. Kreuje dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, porządkowanie spraw lokatorskich, skup udziałów.

Udziela bieżącego wsparcia prawnego największym graczom w sektorze rynku nieruchomości. Przy jej wsparciu prawnym powstało wiele lukratywnych biznesów.

Na sali rozpraw czuje się jak ryba w wodzie. Jej niepokorna natura, cięta riposta i jak to u sportowca (zawodowo uprawia jeździectwo) – wola walki i wygranej za wszelka cenę pozawala na liczne sukcesy w sporach sądowych oraz w negocjacjach.

Cytowana przez takie media jak Rzeczypospolita, Gazeta Prawna, specjalistyczną prasę branżową. Laureatka konkursu gazety prawnej Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl

Autorka książki, która uzyskała tytuł publikacji roku 2020 – „Być rentierem – jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem”.

Zagadnienia, które będą poruszone na szkoleniu:

1. Modele inwestowania w udziały

 • udziały w nieruchomościach – korzyść czy ryzyko?
 • udziały w gruntach,
 • udziały w lokalach mieszkalnych,
 • udziały w lokalach użytkowych,
 • udziały w kamienicach

2. Umowa pośrednictwa w sprzedaży udziałów

3. Współwłasność

 • Rodzaje współwłasności.
 • Współwłasność łączna.
 • Ustroje małżeńskie i ich wpływ na obrót nieruchomościami.
 • Współwłasność w częściach ułamkowych.
 • Współwłasność przymusowa.
 • Posiadanie. Naruszenie posiadania.
 • Czy współwłaściciel może naruszyć posiadanie? Eksmisje w praktyce. Ochrona praw lokatora

4. Zarząd nieruchomością wspólną

 • Zagrożenia wynikające ze współwłasności.
 • Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zarząd zwykły.
 • Podział do korzystania (quoad usum ) i skutki jego ustalenia.

5. Pośrednictwo w sprzedaży kamienic

6. Sesja Q & A

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia 349 z
 • dla niestowarzyszonych 549 zł

Termin:

 • 08.02.2024 r.
 • godz. 9:00 – 15:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc