Śniadanie Pośredników

Twój koszyk:

Termin: 30.03.2023

70,00  z VAT

30 marca 2023 z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Pośrednika” zapraszamy na Śniadanie Pośredników\

Gośćmi specjalnymi będą:

Dominika Szklarz z firmy Efektywnie.eu. Magister Inżynier Politechniki Wrocławskiej Budownictwa Lądowego i Wodnego i Certyfikator Energetyczny. Od 2011 roku jest czynnym praktykiem, wykonawcą licznych certyfikatów, audytów, doradztwa energetycznego oraz ekspertyz termowizyjnych.

Marlena Śliwka – notariusz z 13-letnim doświadczeniem. Prowadzi własną Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 83 lok. B2. Specjalizuje się głównie w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami, zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Pomaga klientom w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz udziela wszelkich informacji w związku z dokonywanymi czynnościami w Kancelarii, w szczególności udziela informacji dotyczących zmiany przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami oraz w zakresie obowiązków jakie nakładają na klientów zmiany w przepisach.

Na spotkaniu dowiesz się:

 • czym są świadectwa energetyczne,
 • w jakim przypadku po 28 kwietnia 2023 roku będą wymagane,
 • kto ma obowiązek ich posiadania,
 • jakie informacje ze świadectwa energetycznego należy umieszczać w ogłoszeniu o sprzedaży i wynajmie nieruchomości,
 • jakie informacje są potrzebne do stworzenia takiego świadectwa oraz ile to będzie kosztować właściciela nieruchomości,
 • zastosowanie w praktyce notarialnej zmian w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, w aspekcie zmian wprowadzonych nowelizacją wyżej cytowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Będą niespodzianki i prezenty. Nie zapomnij zabrać ze sobą wizytówki, będziemy losować upominki.

Podczas śniadania będzie także czas na networking oraz na rozmowy o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Śniadanie odbędzie się w Restauracji Piwnica Świdnicka Rynek Ratusz 1, we Wrocławiu w godzinach od 9:30 do 12:00 https://piwnicaswidnicka.pl/

Koszt uczestnictwa: 70,00 zł / os

w cenie:

 • pyszne śniadanie do wyboru z 3 propozycji,
 • jedna kawa i herbata,
 • dawka ważnej wiedzy,
 • spotkanie networkingowe.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc