Śniadanie pośredników – Nowoczesna weryfikacja najmów

Twój koszyk:

Termin: 25.05.2023

70,00  z VAT

Serdecznie zapraszamy na: Śniadanie Pośredników Nieruchomości, 25 maja 2023 porozmawiamy o tym: „Czy wiesz jak zweryfikować najemcę ?” Gość specjalny – Filip Dykas z firmy Simpl.rent

W czasie spotkania uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak samodzielnie zweryfikować tożsamość najemcy.
 • W jaki sposób samodzielnie rozpoznać fałszywy dokument tożsamości.
 • Gdzie można znaleźć rzetelne informacje o zaległościach płatniczych najemcy.
 • Czym są informację gospodarcze i czego możemy się z nich dowiedzieć.
 • W jaki sposób różne formy zatrudnienia wpływają na ryzyko wypłacalności najemcy.
 • Jak się zabezpieczyć przed ryzykiem finansowym.

Koniecznie przyjdź na to spotkanie jeśli:

 • interesujesz się nieruchomościami,
 • działasz z powodzeniem w branży nieruchomości i chcesz rozwijać swoją firmę mądrze,
 • szukasz spotkań z przedsiębiorczymi ludźmi z branży,
 • masz ochotę spędzić miło i pożytecznie czas.

Filip Dykas – Współzałożyciel polsko-brytyjskiego startupu simpl.rent umożliwiającego weryfikację najemców online. Ponadto zajmuje się nowymi technologiami w biurowej spółce deweloperskiej Skanska zajmującej się budową i komercjalizacją biurowców na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Śniadanie odbędzie się w Restauracji Piwnica Świdnicka Rynek Ratusz 1, we Wrocławiu w godzinach od 9:30 do 12:00

Koszt uczestnictwa: 70,00 zł / os

W cenie:

 • pyszne śniadanie do wyboru z 3 propozycji,
 • jedna kawa i herbata,
 • dawka ważnej wiedzy,
 • spotkanie networkingowe.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc