Śniadanie & Dzień Pośrednika – DOSPON wspólnie z Grupą Nieruchomości Spod Lady Wrocław

Twój koszyk:

26.03.2024

Zapraszamy na biznesowe spotkanie w gronie specjalistów. Pyszne śniadanie i networking.

WSPÓŁPRACA to hasło najbliższego Śniadania Pośredników, które odbędzie się 26 marca w restauracji Agawa we Wrocławiu.

Wyjątkowo, bo wspólnie DOSPON + Nieruchomości Spod Lady Wrocław, w otwartej rozmowie o korzyściach pracy na wyłącznościach i dobrych praktykach w branży.
Zapraszamy na śniadanie, podczas którego opowiemy o tym:

 • Jak dołączyć do Grupy Nieruchomości Spod Lady Wrocław?
 • Jakie są korzyści dołączenia Grupy?
 • Jak zarabiać więcej dzięki współpracy?
 • O luksusie pracy na wyłącznościach

Śniadanie połączone będzie z obchodami Dnia Pośrednika. Dołącz do nas, zapisz się na spotkanie i zyskaj nowe kontakty biznesowe.

Stowarzyszenie DOSPON tworzy społeczność pośredników-profesjonalistów. Szkolimy, edukujemy, opracowujemy działania zwiększające umiejętności i poszerzające wiedzę.

Dlatego z przyjemnością podejmujemy współpracę z grupą Nieruchomości Spod Lady Wrocław przy najbliższym Śniadaniu Pośredników.

Cieszymy się, że powstają nowe inicjatywy zrzeszające przedstawicieli naszej branży, którym możemy służyć naszą wiedzą i doświadczeniem.

Koszt uczestnictwa:

 • Członkowie Dospon oraz Członkowie Grupy Spod Lady – 75 PLN
 • Osoby niestowarzyszone – 100 PLN

W cenie:

 • pyszne śniadanie,
 • spotkanie networkingowe,

Miejsce spotkania:

 • Restauracji AGAWA we Wrocławiu, Park Południowy ul. Waligórskiego 1, w godzinach od 9:00 do 12:00.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc