Skuteczny marketing ofert na wyłączność

Twój koszyk:

Termin: 12.10.2023

219,00 269,00  z VAT

Szkolenie skierowane jest głównie do agentów nieruchomości i dotyczy głównie rynku nieruchomości mieszkalnych (mieszkania, domy, działki).

Nie ma tam elementów związanych bezpośrednio z rynkiem komercyjnym (hale, lokale usługowe, działki inwestycyjne).

O czym będzie mowa:

 • Psychologia zakupowa klientów kupujących i sprzedających – Customer journey – jak wygląda ścieżka zakupowa klientów, – Jak klienci szukają ofert w internecie i przeglądają Twoją stronę, – Wzorce zachowań użytkowników w internecie.
 • Projektowanie strategii sprzedaży – Jak opracować analizę konkurencyjności – Jak oszacować grupę odbiorców i dobrać strategię sprzedaży w oparciu o unikalne wartości – Ustalenie ceny i urealnienie oczekiwań klientów do realiów rynkowych.
 • Przygotowanie skutecznej oferty – Home branding czyli podstawy przygotowania nieruchomości do sprzedaży – Copywriting – jak pisać żeby chcieli czytać i kupować.
 • Marketing ofert – Alternatywne kanały promocji nieruchomości – Jak dobrać kanał dotarcia do grupy odbiorców.
 • Cykl życia oferty – Jak analizować skuteczność oferty i określić błędy/słabe punkty – Zarządzanie ofertą w czasie.
 • Case study i dobre praktyki.

 

Wykładowca:

Michał Stanek – od 8 lat doświadczony pośrednik, od 4 lat szkoleniowiec. Specjalista od SOCIAL MEDIÓW, specjalista DIGITAL MARKETING, współwłaściciel biura nieruchomości.

Cena uczestnictwa:

 • dla członków stowarzyszenia 219 zł
 • dla niestowarzyszonych 269 zł

Termin:

 • 12.10.2023
 • godz. 10:00 – 17:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

 

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc