Rewolucja w planowaniu przestrzennym, w tym nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym stała się faktem

Twój koszyk:

Termin: 7.09.2023

299,00 359,00  z VAT

Szkolenie z rodzaju „must have”. Jeśli jesteś inwestorem, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami albo po prostu planujesz zakup działki lub budowę domu, powinieneś znać nowe zasady funkcjonowania aktów planowania przestrzennego, w tym wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania i omówimy najbardziej interesujące Was kwestie:

 • Jak system planowania przestrzennego funkcjonował przed nowelizacją ustawy.
 • Rewolucyjne zmiany w aktach planowania przestrzennego.
 • Co dalej ze studium uwarunkowań?
 • Plan ogólny gminy- nowe narzędzie determinujące wydawanie decyzji WZ.
 • Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być uchwalone od nowa?
 • Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy- omówimy nowe przesłanki, terminy obowiązywania decyzji, przepisy przejściowe, kto zyskał, a kto stracił.
 • Lex deweloper zostanie z nami na stałe w postaci zintegrowanego planu inwestycyjnego- nowe przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym.
 • Nowe i uproszczone zasady uchwalania MPZP.
 • Renta planistyczna- co się zmieni?
 • Rejestr Urbanistyczny- doskonałe narzędzie pracy pośredników i inwestorów. Kiedy będzie można z niego skorzystać?
 • Terminy wprowadzania zmian.
 • Zmiany w pozostałych ustawach, w tym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Jak zawsze, będzie czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Wykładowca:  Ewa Klos-Rychter

Radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS.

Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości.

Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami.

Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

 Termin:

 • 07.09.2023 r.
 • Godz. 10:00 – 15:00

 Cena:

 • Dla członków stowarzyszenia 299 zł / pozostali 359 zł / za osobę

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, Legnicka 46-46a, lok 16 we Wrocławiu, III p. (domofon 107)

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc