Powitanie lata – Rejs po Odrze

Twój koszyk:

Termin: 24.06.2023

Rabat 10% przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednego biura

119,00 179,00  z VAT

Zapraszamy pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, osoby współpracujące i towarzyszące do wspólnego powitania lata 🙂

Chcielibyśmy, aby w imprezie wzięło udział jak najwięcej osób, by zapewnić możliwość nawiązania nowych znajomości zawodowych oraz umocnienia już istniejących. Jesteśmy przekonani, że udział w tym wydarzeniu przysłuży się nie tylko polepszeniu atmosfery wzajemnej współpracy, ale także ułatwi wszystkim wypełnianie codziennych obowiązków. W wesoły rejs odpływamy statkiem RUSAŁKA w sobotę 24 czerwca 2023 z przystani Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu.

W trakcie rejsu odbędzie się krótka prelekcja przedstawiciela firmy Notus Finanse, Pani Agnieszki Borowskiej na temat: Bezpieczny Kredyt 2%

 • Spotykamy się punktualnie o godzinie 18:40 ! Odpływamy o godzinie 19:00.
 • Zakończenie imprezy przewidujemy o godzinie 23:00!

Koszt udziału w imprezie:

 • dla Członków DOSPON – 119 zł (rabat 10% przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednego biura)
 • dla osób niezrzeszonych -179 zł

Sponsorzy wydarzenia:

 

 

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc