Powitanie Lata – Rejs na statku

Twój koszyk:

W wesoły rejs odpływamy w piątek, 10 czerwca 2022 r.

99,00 149,00  z VAT

Impreza integracyjna „Powitanie Lata” odbędzie się na pokładzie statku „RUSAŁKA”
W wesoły rejs odpływamy w piątek, 10 czerwca 2022r. z przystani Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

Zaokrętowanie punktualnie o godzinie 18:40 ! Spóźnialscy płyną wpław! 🙂

W programie imprezy poza malowniczymi krajobrazami pięknego Wrocławia nie zabraknie świetnej zabawy, dobrej muzyki i pysznego menu!

W trakcie rejsu odbędzie się krótka prelekcja na temat ustawy, która wchodzi w życie z dniem 27 maja 2022r., o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, którą poprowadzi przedstawiciel firmy Notus Finanse.

Zakończenie imprezy przewidujemy o godzinie 22-giej.

Statek może zabrać na pokład maksymalnie 100 pasażerów, dlatego już teraz zachęcamy do pilnych zapisów. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 czerwca 2022r. do godz. 12:00. Rezygnacja po dniu 3 czerwca po godz. 12:00 powoduje brak zwrotu opłaty za uczestnictwo.

Partnerem wydarzenia jest:

notus

Serdecznie zapraszamy! Gwarantujemy świetną zabawę i niezapomniane wrażenia!

Do zobaczenia na pokładzie!

 

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc