Podatki w nieruchomościach – najem, obrót, pośrednictwo

Twój koszyk:

Termin: 1.12.2023

Poprzednia najniższa cena: 181,30,00 zł – 349,30 zł

259,00 499,00  z VAT

Na szkoleniu odpowiemy na pytania i omówimy najbardziej interesujące Was kwestie:

 • VAT
 1. Pojęcie działalności gospodarczej dla celów podatku VAT
 2. Pojęcie podatnika dla celów podatku VAT – kiedy wynajmujący/sprzedawca jest podatnikiem VAT
 3. Najem nieruchomości
  1. Rodzaje najmu oraz sposób ich opodatkowania podatkiem VAT
  2. Najem na cele operatora – interpretacja ogólna MF
  3. Problematyczne kwestie przy najmie nieruchomości
 4. Sprzedaż nieruchomości
  1. Sprzedaż nieruchomości przez nie podatnika VAT
  2. Sprzedaż nieruchomości przez podatnika VAT
   • Zastosowanie stawki 8% VAT
   • Zastosowanie stawki 23% VAT
   • Zwolnienie z opodatkowania VAT
   • Rezygnacja ze zwolnienia z opodatkowania VAT
 5. Sprzedaż/najem miejsc parkingowych oraz mieszkań – razem czy osobno?
 6. Pośrednictwo nieruchomości – czy podlega opodatkowaniu VAT?
 • Podatek dochodowy
 1. Opodatkowanie najmu nieruchomości na gruncie podatku dochodowego
 2. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości na gruncie podatku dochodowego – ewentualne zwolnienia z opodatkowania
 3. Opodatkowanie pośrednictwa sprzedaży na gruncie podatku dochodowego
 • Podatek od spadków i darowizn przy obrocie nieruchomościami
 • PCC przy obrocie nieruchomościami

Jak zawsze, będzie czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Wykładowca:  Anna Michalak

Partner w kancelarii SMW Tax Advisory Spółka Doradztwa podatkowego Sp. z o.o. Doradca podatkowy z 12-letnim stażem w obszarze prawa podatkowego.

Wcześniej Starszy Manager w spółce TaxA Group. Sp. z o.o. Doświadczenie zdobywała również w TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K. (Grupa Impel), GIA Goldenstein International Advisors Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. (w Berlinie oraz we Wrocławiu).

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Wieloletni współpracownik renomowanych firm szkoleniowych, w tym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wektor Wiedzy, Konsult.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT oraz podatków dochodowych, wspomaga klientów przy restrukturyzacjach oraz reprezentuje ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Doradza w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

Termin:

 •  01.12.2023 r.
 • Godz. 9:00 – 15:00

Cena:

 • Dla członków stowarzyszenia 259 zł / pozostali 499 zł / za osobę

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Rezygnacja:

 • Rezygnacja w formie pisemnej do 29.11.2023 r.
 • Po tym terminie brak możliwości zwrotu opłaty za szkolenie.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc