Obsługa klienta Kupującego

Twój koszyk:

Szkolenie 15 CZERWCA 2022 r.

Wykładowca:

Jolanta Starnawska – przedsiębiorca, trener mentalny, licencjonowany pośrednik nieruchomości (numer licencji 4855). Od 1998 roku aktywnie działa w branży nieruchomości, wyznaczając nowe standardy. Zaczynała w pracy dla mniejszych organizacji, przeszła drogę poprzez tzw. sieciówki, by w 2011 roku założyć wraz ze wspólniczką własna agencję Starnawska&Boleńska Nieruchomości, najlepsze biuro nieruchomości w Gdyni wg rankingu czytelników www.trojmiasto.pl w 2020 i 2021. W 2019 agencja otrzymała nagrodę Lider Nieruchomości Województwa pomorskiego OTODOM.

Organizatorka „Śniadań z trójmiejskimi pośrednikami” oraz współautorka Akademii Kupującego #recamp. Prelegent konferencji branżowych takich jak #recamp, Re.Play22 czy targów mieszkaniowych.

Autorka książki „Mentalna strona agenta nieruchomości”. Twórczyni i prowadząca grupę https://www.facebook.com/groups/229272688609049/ w której prowadzi webinary i rozmowy z obszaru mentalnej i nie tylko strony agenta nieruchomości.

Propagatorka modelu pracy jednostronnej reprezentacji klientów oraz współpracy pośredników na trójmiejskim i nie tylko rynku nieruchomości.

Jako trenerka realizuje zarówno projekty indywidulane, jak i grupowe – warsztaty rozwojowe, szkolenia branżowe, sesje treningu mentalnego. Mentorka wspierająca Liderów agencji nieruchomości.

https://www.facebook.com/starnawska.trener/

www.linkedin.com/in/jolanta-starnawska-80866060

www.starnawskatrener.pl

Program szkolenia:

„Ten kto kupuje, potrzebuje stu par oczu, ale temu, kto sprzedaje wystarczy jedna”.

Nie ma transakcji jeśli nie ma kupującego, to oczywiste. Jednak w zdecydowanej większości pośrednicy skupiają swoją uwagę przede wszystkim na sprzedającym. Dlaczego? Bo tak jest łatwiej.

Ale obsługa poszukującego, to nie tylko wynagrodzenie od transakcji, to również źródło poleceń, miejsce, w którym możesz również zdobyć oferty na wyłączność.

Obsługa klienta poszukującego to wyjątkowe źródło poleceń i gwarancja, że mimo zmian na rynku nie będziesz bezrobotny.

Na warsztatach dowiesz się:

 • Jak zdefiniować klienta kupującego – prospecting
 • Jak przygotować się do zawarcia umowy pośrednictwa
 • Jak zabezpieczyć swój interes w umowie
 • W jaki sposób skutecznie i efektywnie budować relacje z kupującym
 • Jak zmienić podejście do kupującego aby stał się twoim źródłem kalorycznych poleceń
 • Gdzie szukać klientów kupujących
 • Bo współpraca się opłaca – tak, ale …

Harmonogram:

 1. 8.50 – 9.00 Rejestracja
 2. 9.00 – 11.00 Wykład
 3. 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 4. 11.30 – 14.00 Wykład

Cena:

PROMOCJA!  Do 31 maja koszt szkolenia 300,00 zł/ osoba

Od 1 czerwca obowiązuje cena 350,00zł/ osoba

Zgłoś się już dziś. Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia:

Zgłoszenia bez załączonego potwierdzenia płatności nie będą przyjmowane.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2022r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje brak zwrotu opłaty za szkolenie.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc