Negocjuj i osiągaj jeszcze więcej na swoich transakcjach

Twój koszyk:

Termin: 2.03.2023

399,00 419,00  z VAT

Rozwijana kompetencja: UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE

Adresaci: Osoby inwestujące w nieruchomości oraz Agenci nieruchomości

Cele szkolenia:

 • Wypracowanie metod efektywnego przygotowania do negocjacji na rynku nieruchomości
 • Poznanie zasad udanych negocjacji, dzięki którym osiągane będą porozumienia oparte o satysfakcję obu stron
 • Rozwój umiejętności docierania do interesów (motywacji) drugiej strony
 • Wypracowanie technik wywierania wpływu na drugą stronę w procesie negocjacji
 • Rozwój umiejętności związanych z technikami otwarcia, prowadzenia i zamknięcia negocjacji
 • Rozwój umiejętności związanych z obchodzeniem zastrzeżeń negocjacyjnych– dociekanie do istoty zastrzeżenia i wybór najwłaściwszej argumentacji
 • Trening umiejętności negocjacyjnych

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Poznanie zasad, którymi rządzą się udane negocjacje – korzyść – łatwiejsze osiąganie porozumienia w negocjacjach
 • Nauka wyłączania emocji podczas negocjacji i wypracowanie BATNA – korzyść – podchodzenie w przyszłości do negocjacji z tzw. „chłodną głową”
 • Wypracowanie metod perfekcyjnego przygotowania do negocjacji w zależności od rodzaju transakcji – korzyść – zdobycie argumentów w negocjacjach i lepsze szacowanie możliwości negocjacyjnych drugiej strony
 • Poznanie zasad i technik najbardziej efektywnego otwarcia negocjacji – korzyść – uzyskiwanie przewagi już na wstępnym etapie negocjacji. Maksymalizacja własnego zysku z transakcji
 • Narzędzia wywierania wpływu i manipulacji ze szczególnym uwzględnieniem treningu dobrych pytań oraz technik ustępstw – korzyść – poprawa umiejętności przekonywania innych i wpływania na ich decyzje
 • Trening poznanej wiedzy podczas gier negocjacyjnych – korzyść – Doświadczenie emocji w negocjacjach i możliwość wypróbowania różnych zagrywek negocjacyjnych w środowisku nie generującym konsekwencji w realnej rzeczywistości
 • Konfrontacja z innymi inwestorami i porównanie osiągniętych wyników – korzyści – eliminacja ilości popełnianych błędów w przyszłości podczas negocjacji. Realna oszczędność pieniędzy
 • Negocjacje indywidualne i grupowe – korzyść – nauka skutecznego prowadzenia negocjacji w zespole negocjacyjnym
 • Dostęp do trenera po szkoleniu – korzyść – wsparcie merytoryczne w realnych sytuacjach negocjacyjnych

Wykładowca: Wojciech Woźniczka

 • Zdobywca prestiżowej nagrody Polish National Sales Awards w kategorii Najlepszy Trener Sprzedaży w Polsce w 2013 roku. Certyfikowany Międzynarodowy Coach ICC. Autor bestsellera NEGOCJUJ! Czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach i kilku innych książek o sprzedaży i negocjacjach.
 • Od ponad 15 lat wspiera firmy i osoby prywatne w negocjacjach i sprzedaży. W jego szkoleniach wzięło już udział ponad 16000 uczestników z przeszło 170 firm.
 • Pracował, jako zawodowy negocjator pomagając swoim klientom w zakupie mieszkań, kamienic, lokali użytkowych czy hoteli
 • Na co dzień sam inwestuje, wynajmuje, podnajmuje, flipuje oraz uczestniczy i wspiera swoich klientów w negocjacjach na rynku nieruchomości.
 • Ściśle współpracuje z grupą firm zajmujących się doradztwem dla developerów oraz pośrednictwem na rynku nieruchomości.
 • Prowadzi jedyny w Polsce specjalistyczny trening negocjacji dla osób inwestujących w nieruchomości.
 • Prowadził szkolenia ze sprzedaży i negocjacji dla największych firm w kraju, m.in. dla PKO BP, PZU, Facebook, Tesco Polska, Alior Banku, Getin Noble Banku, UPC Polska, Tchibo, Open Finance, Leroy Merlin i wielu innych.

Termin: 02.03.2023 r. godz. 9:00 – 15:00

Cena promocyjna do 24 lutego:

Dla członków stowarzyszenia 349 zł / za osobę, pozostali 419 zł / za osobę

Po tym terminie cena:

Dla członków stowarzyszenia 399 zł / za osobę, pozostali 469 zł / za osobę

Miejsce:

Stowarzyszenie Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok.16, III p. 53-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc