Nauka efektywnego pozyskiwania ofert nieruchomości

Twój koszyk:

Termin: 24.05.2023

WIOSENNA AKADEMIA DOSPON zaprasza na szkolenie 24 MAJA 2023 „Nauka efektywnego pozyskiwania ofert nieruchomości”

Podczas 7 -godzinnego szkolenia UCZESTNICY :

 • Poznają zasady Mistrzów pozyskiwania ofert.
 • Dowiedzą się, co może blokować ich motywację do pozyskiwania nowych ofert nieruchomości i nauczą się pracować nad niwelacją tych barier.
 • Poznają efektywne strategie (bólu i korzyści) wzbudzania zainteresowania właścicieli nieruchomości.
 • Stworzą wspólnie scenariusz umówienia spotkania z klientem oferującym nieruchomość na sprzedaż.
 • Wypracują modelowe zagajenia telefoniczne, które zwiększą ich skuteczność w pozyskiwaniu.
 • Nauczą się w płynny sposób reagować na obiekcje i zastrzeżenia klientów oraz negocjować własne wynagrodzenie.
 • Poznają modele MMO w zakresie obiekcji i nauczą się przeramowywać zastrzeżenia właścicieli nieruchomości.
 • Przetrenują wypracowane scenariusze oraz udzielą i otrzymają informację zwrotną w zakresie ich skuteczności.

Praca w podgrupach, zadania, case study, scenki umawiania spotkań, sesja informacji zwrotnych.

Wykładowca: Wojciech Woźniczka

Zdobywca prestiżowej nagrody Polish National Sales Awards w kategorii Najlepszy Trener Sprzedaży w Polsce w 2013 roku. Certyfikowany Międzynarodowy Coach ICC. Autor bestsellera NEGOCJUJ! Czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach i kilku innych książek o sprzedaży i negocjacjach.

Od ponad 15 lat wspiera firmy i osoby prywatne w negocjacjach i sprzedaży. W jego szkoleniach wzięło już udział ponad 16000 uczestników z przeszło 170 firm.

 • Pracował, jako zawodowy negocjator pomagając swoim klientom w zakupie mieszkań, kamienic, lokali użytkowych czy hoteli
 • Na co dzień sam inwestuje, wynajmuje, podnajmuje, flipuje oraz uczestniczy i wspiera swoich klientów w negocjacjach na rynku nieruchomości.
 • Ściśle współpracuje z grupą firm zajmujących się doradztwem dla developerów oraz pośrednictwem na rynku nieruchomości.
 • Prowadzi jedyny w Polsce specjalistyczny trening negocjacji dla osób inwestujących w nieruchomości.
 • Prowadził szkolenia ze sprzedaży i negocjacji dla największych firm w kraju, m.in. dla PKO BP, PZU, Facebook, Tesco Polska, Alior Banku, Getin Noble Banku, UPC Polska, Tchibo, Open Finance, Leroy Merlin i wielu innych.

Cena szkolenia:

 • dla członków stowarzyszenia 349 zł
 • dla niestowarzyszonych 449 zł

Termin:

 • 24.05.2023 r.
 • godz. 9:00 – 15:00

Miejsce:

 • Nowe miejsce: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław

 

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc