Menedżer w świecie VUCA. Jak efektywne zarządzać, gdy jedyną pewną rzeczą jest zmiana

Twój koszyk:

Data: 19.09.2022

459,00 499,00  z VAT

Na szkoleniu nauczymy się jak zarządzać w oparciu o elastyczne podejście, krytyczne myślenie i otwartość na innowacje.

WYKŁADOWCA: Krzysztof Mironowicz – Trener i Konsultant PROFES

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji (sztuka profesjonalnej prezentacji, komunikacja i asertywność, komunikacja menedżerska, prowadzenie spotkań, kontakty z mediami), zarządzania (budowanie zespołu, kierowanie zespołem, organizacja pracy własnej, skuteczny Menedżer, liderowanie i przewodzenie, techniki zespołowego rozwiązywania problemów, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą, współpraca w zespole, styl coachingowy w zarządzaniu, doradztwo, coaching) oraz sprzedaży
i obsługi Klienta (aktywne pozyskiwanie i obsługa Klienta, współpraca z kluczowymi Klientami firmy, telemarketing, prowadzenie rozmów handlowych, negocjacje). Jego doświadczenie trenerskie obejmuje ponad 1500 dni szkoleniowych i warsztatów. Ma na koncie współpracę z kilkuset firmami z różnych branż: produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także z instytucjami publicznymi. Przeprowadził szkolenia dla wszystkich grup pracowników: od zarządów przez management, handlowców, pracowników kontaktu z Klientem, mistrzów i pracowników liniowych.

W zespole PROFES w roli Trenera wewnętrznego i Konsultanta pracuje od 2002 roku. Pracował także jako redaktor w TVP S.A. (Oddział we Wrocławiu), realizując programy, zarządzając grupami producenckimi oraz negocjując środki sponsorskie. Posiada certyfikat konsultanta LEA, certyfikat audytorów szkoleń Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także telewizyjną Kartę Ekranową oraz radiową Kartę Mikrofonową, stanowiące potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień antenowych.

Realizował działania rozwojowe m.in. dla firm: ŠKODA – Volkswagen Group Polska, Cargill Poland, CERSANIT III, Faurecia Wałbrzych, Michelin Polska, Podravka Polska, Rovese, US Pharmacia, BP Polska, Dr. Max, Bank Zachodni WBK, Europejski Fundusz Leasingowy, NBP, No Limit, SEAT – Volkswagen Group Polska, Suzuki Motor Poland

Zmienność, niepewność, niejednoznaczność…W świecie, w którym rządzi zmiana nie sposób przygotować się na to, czego nie można przewidzieć. Weź udział w szkoleniu i naucz się, jak zarządzać w oparciu o elastyczne podejście, krytyczne myślenie otwartość na innowacje.

Moduły:

Rzeczywistość VUCA, a motywacja do działania

 • Dowiesz się, czym jest rzeczywistość VUCA i jak się w niej poruszać.
 • Uświadomisz sobie, że proces zmian jest stałym elementem funkcjonowania organizacji.
 • Przeanalizujesz kluczowe wyzwania Menadżera w kontekście potrzeb pracowników w świecie VUCA.
 • Poszerzysz świadomość w obszarze wartości osobistych i firmowych w zmieniającej się rzeczywistości.

Rozwój w czasach zmian: czym jest? Budowanie postawy i kultury odpowiedzialności za rozwój

 • Dowiesz się, jak różni ludzie reagują na zmianę – typologia zachowań ludzi w zmianie.
 • Mindset: fixed czy growth? Dowiesz się, co to oznacza w praktyce i jak wiąże się z odpowiedzialnością za rozwój.
 • Uświadomisz sobie poziom odpowiedzialności za rozwój pracowników oraz swój.
 • Poznasz podstawowe metody rozwoju pracowników: indywidualne, zespołowe, na poziomie organizacji.

Pokolenie C

 • Dowiesz się, co motywuje osoby z pokolenia C i dlaczego motywacja finansowa nie wystarcza.
 • Zrozumiesz, jaki potencjał ma zespół zbudowany z osób pokolenia C.
 • Zaplanujesz działania mające na celu zaangażowanie i motywację do codziennych obowiązków.

Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania

 • Dowiesz się, jak przeciwdziałać rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu.
 • Dowiesz się, jak wzmocnić umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień.
 • Przećwiczysz formę kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów na poziomie indywidualnym i zespołowym.
 • Dowiesz się, jak propagować wśród uczestników postawę innowacji i poszukiwania zmian.

IPR

 • Zaplanujesz kroki indywidualnego rozwoju dla siebie
  i członków Twojego zespołu.

CZAS I MIEJSCE:

Szkolenie odbędzie się w dniu 19.09.2022r. w biurze Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16 we Wrocławiu, w godz. od 9:00 – 15:00.

CENA UCZESTNICTWA:

Cena dla członków stowarzyszenia: 459 zł brutto/osobę, a dla pozostałych 499 zł brutto/osobę.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.
wielkanoc