Kryptowaluty – praktyczne warsztaty

Twój koszyk:

Termin: 28.06.2023

LETNIA AKADEMIA DOSPON zaprasza na 4 godziny praktycznych warsztatów 28 CZERWCA 2023

Zrozumienie potencjału kryptowalut:

Szkolenie pozwoli Ci lepiej zrozumieć, czym są kryptowaluty i jak mogą one wpływać na rynek nieruchomości.

Dowiesz się o korzyściach i potencjalnych zagrożeniach związanych z kryptowalutami, co pomoże Ci podjąć świadome decyzje dotyczące ich wykorzystania.

Praktyczne umiejętności obsługi:

Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach obsługi kryptowalut, takich jak zakup, przechowywanie i transakcje.

Nauczysz się korzystać z portfeli kryptowalutowych, zabezpieczać klucze prywatne oraz przeprowadzać bezpieczne i efektywne transakcje kryptowalutowe.

Wykorzystanie kryptowalut w sektorze nieruchomości:

Dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz w stanie integrować płatności kryptowalutowe w sektorze nieruchomości.

Poznasz narzędzia i platformy do obsługi takich płatności oraz dowiesz się, jak akceptować kryptowaluty jako formę zapłaty przy transakcjach nieruchomościowych.

Otoczenie prawne i regulacyjne:

Choć agenda szkolenia została dostosowana, aby skupić się głównie na aspektach praktycznych, wciąż omawiamy podstawowe przepisy prawne dotyczące kryptowalut. Będziesz mieć wgląd w obowiązujące przepisy prawne, co jest ważne dla bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z kryptowalut w sektorze nieruchomości.

Wiedza od doświadczonego eksperta:

Nasze szkolenie prowadzone jest przez Marcina Lewandowskiego, prawnika z długoletnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości oraz

inwestycjach w kryptowaluty. Dzięki jego wiedzy i praktycznym przykładom zdobędziesz cenne wskazówki i perspektywę eksperta.

Możliwość zadawania pytań i dyskusji:

Podczas szkolenia istnieje czas dedykowany na dyskusję i pytania. Będziesz miał/a okazję podzielić się swoimi wątpliwościami, doświadczeniem lub zadać pytania dotyczące zastosowania kryptowalut w sektorze nieruchomości.

Uwaga! Na szkolenie należy zabrać swój laptop!

Wykładowca: Marcin Lewandowski, Binance Angel Prawnik, związany z rynkiem nieruchomości od2007 (Pośrednik i Rzeczoznawca majątkowy). Aktywny inwestor, zarówno na rynkach tradycyjnych jak i alternatywnych.

Entuzjasta i inwestor na rynku nowych technologii (kryptowaluty i technologia Blockchain). Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) Biegle włada językiem angielskim, francuskim, chińskim.

Cena uczestnictwa:

 • dla członków stowarzyszenia 149 zł
 • dla niestowarzyszonych 199 zł

Termin:

 • 28.06.2023
 • godz. 10:00 – 14:00

Miejsce:

 • Biuro Stowarzyszenia Dospon, ul. Legnicka 46-46a, lok. 16, III p. 54-674 Wrocław

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Aktalne wydarzenia DOSPON

wielkanoc