Jak skutecznie podkreślić walory nieruchomości, a tym samym realnie wpłynąć na zwiększenie jej wartości? – Śniadanie Pośredników Nieruchomości

Twój koszyk:

Termin: 22.02.2024

75,00 100,00  z VAT

Zapraszamy na biznesowe spotkanie w gronie specjalistów

Networking, pyszne śniadanie i porcja ważnej wiedzy.

Czego dowiesz się i nauczysz?

 • Jak przygotować nieruchomość do zdjęć i sprzedaży
 • Praktyczne sposoby na szybką metamorfozę wnętrza
 • Jak się za to zabrać, z czego korzystać
 • Skuteczne triki
 • Jak podnieść wartość nieruchomości niewielkim nakładem
 • Co z meblami i gadżetami- wypożyczać czy kupować?
 • Czy warto współpracować z Home Stagerem, z jakimi kosztami wiąże się taka współpraca.

Gość specjalny – Marta Drozd

Wieloletni praktyk, członek ogólnopolskiego związku Home Stagerów. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa oraz absolwentka Akademii Ekonomicznej Wydziału Marketingu i Zarządzania.

Wiele lat związana z wrocławską kancelarią prawną, ale tak naprawdę od zawsze jej zawodem od serca był „dekorator wnętrz”. Zajmuje się upiększaniem wnętrz, aranżacją i dekoracją, home stagingiem oraz metamorfozami wnętrz. Podnosi jakość życia oraz wartość sprzedawanych lub wynajmowanych nieruchomości.

Przyjdź na śniadanie biznesowe, poznaj bliżej temat home stagingu i zainspiruj się realizacjami.

Śniadanie odbędzie się 22 lutego w godzinach 9:00 – 12:00.

Koszt uczestnictwa:

 • Członkowie Dospon – 75 PLN
 • Osoby niestowarzyszone – 100 PLN

W cenie:

 • pyszne śniadanie
 • dawka ważnej wiedzy,
 • spotkanie networkingowe,

Śniadanie odbędzie się w Restauracji ORBITA, Wejherowska 34, 54-239 Wrocław

 

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc