GRUNT to sprzedać dobrze GRUNT – Letnia akademia DOSPON

Twój koszyk:

Termin 24.08.2022

99,00 159,00  z VAT

Serdecznie zapraszamy Was na kolejne szkolenie już 24-go sierpnia!

GRUNT to sprzedać dobrze GRUNT

O czym będzie:

 1. Jak odnaleźć działkę (i się) w terenie ?! Przydatne aplikacje dla pośrednika.
 2. Jakie dokumenty sprawdzić przy sprzedaży działki ?
 3. Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży gruntu ?
 4. Jakie są obostrzenia przy sprzedaży działki powyżej 3000m2 i powyżej 1ha ?!
 5. Jak uzyskać zgodę przy sprzedaży gruntów rolnych od KOWRu dla kupującego, który nie jest rolnikiem.

Zajęcia poprowadzi Joanna Klimczyńska.

lekcja nr. 4 nt. ” Grunt to sprzedać dobze Grunt ”

 • cena: dla członków stowarzyszenia 99zł/os, pozostali 159zł/os
 • Termin: 24.08.2022r.
 • Godz. 9:00 – 14:00
 • miejsce: siedziba DOSPON, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, III p. lok.16

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Polecane wydarzenia DOSPON

wielkanoc