Bezpłatne warsztaty z MLS – Odkryj możliwości Systemu MLS

Termin: 18.07.2024

0,00  z VAT

Chcesz sprzedawać szybciej, trafniej wyceniać wartość nieruchomości i mieć dostęp do szerokiej bazy klientów?

Zapraszamy na bezpłatny Warsztat MLS we Wrocławiu – poznasz bliżej MLS i korzyści płynące z MLS.

Przekonasz się, jak może on wspomóc swoją codzienną pracę i osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

Dlaczego warto wziąć udział?

Poznaj system: Warsztaty są idealną okazją, aby zapoznać się z MLS w praktyce. Przyjdź, zobacz jak działa system i sam zdecyduj, czy jest dla Ciebie odpowiedni.
Zwiększ efektywność sprzedaży: Dowiesz się, jak sprzedawać nieruchomości szybciej dzięki skutecznym narzędziom MLS.
Profesjonalna wycena nieruchomości: Nauczysz się, jak ustalać i określać wartość nieruchomości, co pozwoli Ci na dokładniejsze i bardziej atrakcyjne oferty.
Dostęp do bazy klientów poszukujących: MLS zapewnia dostęp do szerokiej bazy klientów poszukujących nieruchomości, co znacząco zwiększa szanse na szybką sprzedaż.

Nauka od najlepszych: Szkolenie poprowadzi Marcin Wieluński – licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz Prezes Zarządu biura Wieluński NIERUCHOMOŚCI we Wrocławiu. Marcin jest również członkiem Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości. Jego bogate doświadczenie i wiedza na temat MLS gwarantują wysoką jakość szkolenia.

Nauczysz się jak efektywnie:

Wprowadzać i wyszukiwać oferty
Dodawać Klientów poszukujących
Korzystać z archiwum transakcji
Wykorzystywać MLS w rozmowie z klientem

Szczegóły wydarzenia:

Data: 18 lipca
Miejsce: biuro DOSPON, ul. Legnicka 46-46 a lok. 16, IIIp.
Czas: 9:30-11:00

Zapewniamy, że czas spędzony na warsztatach przyniesie Ci korzyści i nowe umiejętności, które znacząco usprawnią Twoją pracę.

Zasady organizacji kursu

 1. Minima programowe dla kursów: „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości” opracowane zostały na postawie profili kompetencyjnych dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zatwierdzonych przez CEPI
 2. Prawa autorskie do programów kursów „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz kursu „Zarządca Nieruchomości” posiada Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 3. Kursy organizują wyłącznie Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, na mocy porozumienia zawartego z PFRN.
 4. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu Stowarzyszenie występuje do PFRN z wnioskiem o nadanie numeru kursu wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.
 5. Kurs kończy się egzaminem:
  1. Egzamin po kursie odbywa się w formie pisemnej – testowej.
  2. Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytania opisowe. Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów
  3. Skala oceny testu – pytania testowe 1 pkt., pytania opisowe od 0 do 3 pkt
  4. Wyniki pozytywny egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 punktów
  5. W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenia przeprowadza egzamin poprawkowy.
 6. Po zakończonym egzaminie, w ciągu 7 dni Stowarzyszenie przekazuje do PFRN listę uczestników kursu w pliku Excelu przygotowanym przez PFRN z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • imiona rodziców
  • PESEL
  • adres
  • telefon
  • adres email
  • nr licencji – jeśli posiada licencję zarządcy lub pośrednika
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wpis do bazy rejestru prowadzonego przez PFRN
  • informacja o wyniku egzaminu (pozytywny, negatywny).
 7. Na postawie listy uczestników przekazanej przez Stowarzyszenie PFRN przygotowuje certyfikaty o ukończeniu kursu, które wysyła do Stowarzyszenia celem przekazania uczestnikom kursu.
 8. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” lub „Zarządcy Nieruchomości PFRN”.

Inne wydarzenia DOSPON

wielkanoc